Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Samenwerking met de Lions Club Wieringermeer en plaatselijke scholen om milieuduurzaamheid in Noord-Holland te bevorderen

Lions Clubs over de hele wereld hebben een geschiedenis van het wijden van tijd en inspanningen aan het verbeteren van hun gemeenschappen. Met meer dan 1,4 miljoen leden over de hele wereld en meer dan 100 jaar geschiedenis in dienstverlening, streeft de Lions Club organisatie ernaar om de wereldwijde leider in humanitaire dienstverlening te worden. In Nederland is de Lions Club Wieringermeer onlangs begonnen met een initiatief om meer bewustzijn te creëren rond energiebesparing en duurzaamheid van het milieu, met name door de betrokkenheid van lokale scholieren door middel van excursies en projecten.

Lions Club logo

Om de leerlingen zo goed mogelijk te betrekken, zorgt de Lions Club Wieringermeer voor een verbinding tussen plaatselijke scholen en milieuorganisaties, met name organisaties die zich richten op waterbehoud en duurzame energie. Leerlingen nemen deel aan excursies om zich meer bewust te worden van de inspanningen op het gebied van waterbehoud en duurzaamheid, waaronder bezoeken aan plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallaties en drinkwatervoorzieningen. Naast de milieuaspecten van natuurbehoud leren de deelnemers ook over de sociale en economische voordelen van waterbehoud en duurzame energieprogramma's. De Lions Club Wieringermeer werkt samen met basisscholen en middelbare scholen en maakt gebruik van lokale persbureaus om bekendheid te geven aan de inspanningen en resultaten.

Microsoft geeft subsidie voor bewustmaking van natuurbehoud

Microsoft heeft de Lions Club Wieringermeer financiële steun toegekend om haar positie als rentmeester van milieubehoudsinspanningen in de gemeenschap te helpen versterken. In de toekomst zal Microsoft zijn eigen deskundigen inzetten om oplossingen voor waterbehoud aan te dragen en zal het de inspanningen van de plaatselijke Lions Club verder promoten.