Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Overtollige warmte van datacenters wordt hergebruikt om huizen in Denemarken te verwarmen

Overtollige warmte die wordt gecreëerd in een datacenter van Microsoft in Høje-Taastrup, Denemarken, zal worden hergebruikt om de lokale gemeenschap te verwarmen via een nieuw project met stadsverwarmingsorganisatie VEKS en HTF. Het datacenter, dat momenteel in aanbouw is, zal genoeg warmte produceren om ongeveer 6.000 lokale huizen te verwarmen.

VEKS houdt toezicht op de productie, transmissie en distributie van stadsverwarming rond Kopenhagen en gebruikt regelmatig overtollige warmte van nabijgelegen industriële bedrijven en gebouwen om de distributie van stadswarmte te ondersteunen. Microsoft zet zich in voor verantwoorde datacenteractiviteiten, met duurzaamheid in het achterhoofd. Microsoft streeft naar 100% hernieuwbare energie, inclusief de datacenters, in 2025. Dit initiatief toont een wederzijds doel voor milieuduurzaamheid en een meer energie-efficiënte toekomst.

Steen Christiansen, voorzitter van VEKS, onderstreept het belang van deze stap om de toekomst van stadsverwarming veilig te stellen:

"Er is een aanzienlijk potentieel voor overtollige warmte van datacenters in de regio Groot Kopenhagen. Deze overeenkomst is een tastbare bijdrage aan het streven van VEKS naar nog milieuvriendelijkere en duurzamere stadsverwarming in de toekomst - tegen een aantrekkelijke prijs, aanzienlijk lager dan wat VEKS anders voor warmte zou betalen," merkt Steen Christiansen op.

"Onze datacenters streven ernaar om tot de meest duurzame ter wereld te behoren," zegt Mikael Mikkelsen, Datacenter Commercial Lead bij Microsoft Denemarken. "We hebben aanzienlijke investeringen gedaan in energie-efficiëntie als onderdeel van het opzetten van onze datacenters in Denemarken. De overeenkomst met VEKS is een belangrijke stap in de richting van het creëren van een milieubewuste Deense datacenter regio, waar hergebruik van overtollige warmte zowel de burgers als het milieu ten goede komt."

De overtollige warmte wordt in het datacenter opgevangen via een lucht-vloeistof warmtewisselaar en in de vorm van verwarmd water via een serie leidingen naar het lokale stadsverwarmingsnetwerk geleid. Warmtepompen geïnstalleerd door VEKS zullen dan de temperatuur van de warmte opvoeren en een warmtewisselaar en ondergrondse pijpen gebruiken om de warmte te leveren aan huizen en bedrijven in de gemeenschap die op dat systeem zijn aangesloten. VEKS en Microsoft verwachten dat de eerste leveringen klaar zullen zijn om de bewoners te bereiken tijdens het stookseizoen van 2025-2026.

Dit wordt een van de eerste locaties waar Microsoft afvalwarmteterugwinningstechnologie in zijn datacenters integreert. Dit is mogelijk dankzij de nabijheid van de bestaande infrastructuur voor warmteterugwinning en de woonwijk in Høje-Taastrup en de vruchtbare samenwerking met VEKS.