Siirry pääsisältöön
Siirry pääsisältöön
Microsoft paikallisesti

Microsoftin datakeskusalue Suomessa – yleisötilaisuuden yhteenveto

Microsoft ymmärtää datakeskusyhteisön jäsenten kuuntelun tärkeyden ja on sitoutunut tukemaan Suomen vihreää muutosta. Toukokuussa 2022 Microsoft järjesti virtuaaliset yleisötilaisuudet Espoon ja Kirkkonummen alueiden asukkaille ja yhteisölle. Tapahtumissa kerrottiin yhteistyöstä ja projekteista, vastattiin asukkaiden kysymyksiin ja kuultiin palautetta datakeskussuunnitelmista näillä alueilla. 

Espoon ja Kirkkonummen asukkaat, tiedotusvälineiden edustajat ja muut sidosryhmät kutsuttiin näihin kahteen samansisältöiseen tilaisuuteen, joissa esiintyivät Microsoftin paikalliset johtajat, mukaan lukien Suomen datakeskusalueen asukaskuuntelusta vastaava Sirte Pihlaja, Suomen Azuren liiketoimintajohtaja Fama Doumbouya, datakeskusalueen rakennuttamispäällikkö Frej Werner, yhteiskuntasuhteiden johtaja Susanna Mäkelä ja EMEA:n energia-asioiden johtaja Patrik Öhlund.  

Yleisötilaisuuksien esityslistalla oli mm.

 • Mikä on datakeskus?
 • Microsoftin datakeskusprojektin tilannekatsaus
 • Microsoft ja ympäristövastuu
 • Datakeskukset ja energia

Mikä on datakeskus?

Teknologia muuttaa elämämme kaikkia osa-alueita – tapaa, jolla elämme, työskentelemme, opimme ja leikimme. Kuten Fama Doumbouya kertoi, teknologia ei ole enää erillinen osa maailmaamme, vaan se on kiinteä osa jokapäiväistä arkeamme - paikkoja, asioita, kotejamme ja kaupunkejamme. Digitaalinen teknologia ja pilvipalvelut muuttavat jokaista elämämme aluetta ja kaikkia taloudellisen toimintamme alueita. Nykyään jokainen yritys on ohjelmistoyritys, ja yhä useammin vuorovaikutus on digitaalista.

Palvelut, kuten sähköposti, verkkopankki, verkkokaupat ja mobiilisovellukset, ovat kaikki riippuvaisia datakeskusten tarjoamista pilvipalveluista. Työn tekeminen on muuttunut datakeskuksissa pyöritettävien pilvipalveluiden myötä, esimerkiksi samaa asiakirjaa voi työstää useampikin ihminen, joiden ei tarvitse olla edes samassa maassa. Keskitettyjen datakeskusten suuri etu on se, että palvelinkapasiteettia voi hyödyntää useampi yritys, jolloin sitä ei jää käyttämättä. Tämä vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä verrattuna siihen, jos jokainen organisaatio ylläpitäisi omia palvelimiaan.

Suomalaiset organisaatiot, kuten Nokia, Outokumpu, Verohallinto ja Cramo, luottavat kaikki Microsoftin pilveen.

Microsoftin datakeskusprojektin tilannekatsaus

Microsoft suunnittelee rakentavansa täysin uuden datakeskusalueen Suomeen, Espooseen ja Kirkkonummelle. Ennen paikan valintaa tutkittiin lukuisia kohdevaihtoehtoja eri puolilta Etelä-Suomea. Valitut sijainnit täyttävät muun muassa seuraavat kriteerit:

 • Potentiaalisten asiakkaiden kiinnostus datakeskuspalveluihin
 • Musta kuitu ja pieni viive
 • Riittävä sähkökapasiteetti ja laatu
 • Minimaalinen riski- ja turvallisuusprofiili
 • Hyvä ilmanlaatu ja viileä ilmasto
 • Maa ja kaavoitus
 • Kunnallistekniikka ja -infrastruktuuri

Espoon seudun osahankkeisiin kuuluu Fingridin uusi sähköasema, joka palvelee koko Espoota; Fortumin lämmöntalteenottolaitos ja kaukolämpöverkko; puisto-, katu- ja kunnallistekniikka Espoon kaupungissa; Microsoftin sähköverkkoyhteydet; ja Microsoftin alueellinen kuituverkko.

Ensimmäinen Espoon datakeskusrakennus valmistuu noin 48 kuukautta hankkeen alkamisen jälkeen ja toinen rakennus noin 60 kuukautta hankkeen alkamisen jälkeen.

Samoin Kirkkonummen alueen liitännäishankkeisiin kuuluu Fingridin uusi sähköasema, joka palvelee koko Kirkkonummea; Fortumin lämmöntalteenottolaitos ja kaukolämpöverkko; puisto-, katu- ja kunnallistekniikka Kirkkonummen kunnassa; Microsoftin sähköverkko; ja Microsoftin alueellinen kuituverkko.

Myös ensimmäinen Kirkkonummen datakeskusrakennus valmistuu noin 48 kuukautta hankkeen käynnistymisen jälkeen ja toinen rakennus noin 60 kuukautta hankkeen käynnistymisen jälkeen.

Nämä rakennushankkeet ovat merkittävä investointi ja ovat erittäin työvoimavaltaisia. Espoon datakeskusen kokonaispinta-ala vaatii noin 8 000 henkilötyövuotta paikalliseen rakentamiseen ja Kirkkonummen datakeskusen kokonaispinta-ala on noin 11 000 henkilötyövuotta. Monet datakeskusn rakentamiseen tarvittavista komponenteista ja ICT-tekniikasta valmistetaan muualla, eivätkä niihin liittyvät työvuodet sisälly yllä oleviin lukuihin.

Palvelinkeskukset lisäävät paikallisia työllistymismahdollisuuksia. Henkilöstön määrä vaihtelee rakennus- ja käyttövaiheessa. Rakennusvaiheen kenttätöiden aikana rakennushenkilöstön tarve on noin 50-100, kun taas hankkeen eri vaiheissa 300-450.

Lopullinen henkilöstömäärä käyttövaiheessa riippuu datakeskuksen kapasiteetista, mutta alkuvaiheessa tarve on noin 45 henkilöä, ja se voi tavoittaa jopa 220 henkilöä. Palvelinkeskuksen työntekijöitä ovat Microsoftin palveluksessa olevat operatiiviset ja rakennustyöntekijät, pääurakoitsijat, alihankkijat ja muut ulkoiset toimittajat.

Microsoft ja ympäristövastuu

Microsoft Finlandin PR-johtaja Susanna Mäkelä puhui Microsoftin vastuullisuussitoumuksista. Microsoft pyrkii varmistamaan, että uudet datakeskukset Suomessa ovat maailman kestävimpiä ja linjassa Suomen vihreän muutoksen kanssa.

Microsoftin yleiset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) esiteltiin tapahtuman aikana. Microsoft haluaa olla hiilinegatiivinen vuoteen 2030 mennessä sekä poistaa ympäristöstä vuoteen 2050 mennessä kaiken hiilen, jonka yritys on päästänyt ympäristöön sen perustamisesta lähtien vuonna 1975. Microsoftin tavoitteena on olla vesipositiivinen vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa, että Microsoft tuottaa enemmän puhdasta vettä kuin kuluttaa. Microsoft on myös sitoutunut varmistamaan, että sen palvelinkeskukset eivät tuota jätettä kaatopaikoilla vuoteen 2030 mennessä. Maailmanlaajuisesti Microsoft on sitoutunut vähentämään datakeskusten jäähdyttämiseen käytettävää vettä jopa 95 % vuoteen 2024 mennessä. Suomessa ilmaa käytetään pääsääntöisesti datakeskusten jäähdytykseen. Päivien ajan, jolloin ilman lämpötila nousee yli 29,4 °C:n, jäähdytys hyödyntää omassa vedenpuhdistamossa kerättyä ja puhdistettua sadevettä.

Microsoft on kehittänyt omia kiertotalouskeskuksiaan saavuttaakseen "nollajätteen" tavoitteet ja käyttääkseen palvelintoimintoja uudelleen mahdollisimman tehokkaasti. Microsoft käyttää käänteisen toimitusketjun hallintaratkaisua kierrätyskeskuksissa varastotoimintojen, kuten varastokäsittelyn, käytöstä poistettujen palvelimien käsittelyn ja komponenttien keräämisen, hallintaan. Tämä järjestelmä mahdollistaa käytöstä poistettujen resurssien optimoidun uudelleenkäytön, jälleenmyynnin ja kierrätyksen ja tukee Microsoftia vuoden 2030 kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Microsoft suojaa ja palauttaa enemmän maata kuin se käyttää vuoteen 2030 mennessä. Myös yhteistyö suomalaisten järjestöjen kanssa luonnon monimuotoisuuden nettohyödyn (luonnon monimuotoisuuden nettohyöty) periaatteiden noudattamiseksi on tärkeää. Tämä tarkoittaa, että Microsoft tekee (ja on jo aloittanut) laajaa tutkimusta paikallisen biologisen monimuotoisuuden ymmärtämiseksi. Nämä periaatteet auttavat Microsoftia välttämään mahdollisimman paljon jätettä ja lyhentämään väistämättömien vaikutusten kestoa, voimakkuutta ja/tai laajuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, näitä periaatteita käytetään maiseman ja ekologisen hoitosuunnitelman tuottamiseen.

Me Microsoftilla olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen

Patrik Öhlund, Microsoftin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan energiajohtaja, puhui Microsoftin energian kestävän kehityksen sitoumuksista. Avain hiilivaikutuksen vähentämiseen on sekä energiatehokkuuden parantaminen että puhtaan energian hankinnan laajentaminen.

Yllä olevassa kuvassa näkyvät Microsoftin sitoumukset hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Kuten Patrik yleisötilaisuudessa kuvasi, Suomessa Microsoftin energiastrategia on vielä tätäkin kunnianhimoisempi. Jo alusta alkaen Microsoft tulee käyttämään 100% uusiutuvaa energiaa, 100% ajasta. Microsoft tukee aktiivisesti uuden uusiutuvan tuotannon kehittämistä Suomessa paikallisesti, jotta Microsoftin tarvitsema energiankulutus voidaan kattaa.  

Kun Microsoft siirtää palvelinkeskuksensa hiilettömiin energialähteisiin, Microsoftin palvelinalustaa käyttävät asiakkaat vähentävät omaa hiilipohjaista energiankäyttöään. Vastuullisuussitoumuksilla Microsoft tukee uuden uusiutuvan tuotannon kehittämistä Suomessa palvelemalla asiakkaitaan tuotteella, jonka on tarkoitus olla energiatehokkaampi kuin mitä nämä organisaatiot voisivat saavuttaa yksin. Pilvienergian tehokkuuden varmistamiseksi Microsoft kerää mahdollisimman paljon energiaa, jota käytetään kotien lämmittämiseen. On arvioitu, että Microsoft pystyy palauttamaan ja hyödyntämään uudelleen 70-85% datakeskuksen alueella tuotetusta lämmöstä.

Grafiikka, joka osoittaa pilvitehokkuuden viime vuosikymmenen aikana

Sitä, miten tehokkaasti datakeskus käyttää energiaa, mitataan virrankäytön tehokkuudella (PUE). Keskimääräiseen eurooppalaiseen datakeskukseen verrattuna Microsoftin datakeskukset ovat osoittautuneet energiatehokkaammiksi.

Pylväskaavio, joka näyttää Microsoftin datakeskusten tehokkuuden

Lue lisää

Usein kysytyt kysymykset

Suomen datakeskusyhteisön sivusto

Tutustu vuorovaikutteisesti Microsoftin palvelinkeskuksen sisäpuolelle

Polttoaineturvallisuus ja kestävä kehitys ovat keskeisiä tekijöitä Microsoftin pilvipalvelun jatkuvassa toimittamisessa

Innovatiiviset jäähdytysratkaisut vähentävät datakeskuksen vedenkulutusta

Microsoftin palvelinkeskukset luovat perhepalkkaisia operaatioita ja pitkäaikaisia rakennustöitä