Mετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Η Microsoft στην κοινότητά σας

Επενδύσεις της ευρύτερης κοινότητας του Des Moines

Στο Greater Des Moines οι επενδύσεις της Microsoft υποστηρίζουν τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί από την κοινότητα σε δεκάδες εταίρους. Οι συνεργασίες μας που χρονολογούνται από το 2021 οργανώνονται με βάση τους τομείς εστίασης Δεξιότητες για θέσεις εργασίας, Ενεργοποίηση της βιωσιμότητας και Ενίσχυση των κοινοτήτων.

Η παρακάτω λίστα προγραμμάτων δεν περιέχει όλες τις επενδύσεις, αλλά παρέχει μια ολοκληρωμένη λίστα ενδεικτική των επενδύσεων που πραγματοποιεί η Microsoft σε ετήσια βάση. 

Δεξιότητες για θέσεις εργασίας

Η Microsoft πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις δεξιότητες, την τεχνολογία και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για να επιτύχουν σε μια μεταβαλλόμενη οικονομία.

Hip-Hope χρησιμοποιεί τις τέχνες και τον πολιτισμό για να προωθήσει, να υποστηρίξει και να στηρίξει την Ελπίδα όπου επικρατούν συμπτώματα απελπισίας. Η Hip-Hope ορίζει την απελπισία ως την αδυναμία να λειτουργήσει ή να διατηρήσει μια επιθυμητή ποιότητα ζωής λόγω έλλειψης γνώσεων, πόρων, ψυχικής υγείας ή/και πρόσβασης σε λύσεις. Η πρωταρχική της εστίαση είναι η αντιμετώπιση των ανησυχιών για την ασφάλεια της κοινότητας και των ανισοτήτων που σχετίζονται με την οικονομία, την υγεία, τη φυλάκιση και την εκπαίδευση μεταξύ των μη προνομιούχων/υπερπροβληματισμένων νέων, ηλικίας 5-22 ετών, κυρίως σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Des Moines.

 • Επιταχυντής δεξιοτήτων gener8tor υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση απασχόλησης υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιώντας τις τέχνες και τον πολιτισμό για την προώθηση της Ελπίδας, όπου επικρατούν συμπτώματα απελπισίας.
 • Ενεργειακή Ακαδημία Lumena είναι ένα πρόγραμμα για νέους το οποίο παρέχει κατάρτιση, ψηφιακό γραμματισμό και προγραμματισμό ανάπτυξης εργατικού δυναμικού που δίνει έμφαση στις εκτελεστικές δεξιότητες, την εταιρική εθιμοτυπία, τη δημιουργία ομάδων, τη χαρτογράφηση του μυαλού και την κοινωνική δικτύωση. Όλοι οι συμμετέχοντες κερδίζουν πιστοποιήσεις Microsoft Office, φορητούς υπολογιστές, tablet και ρουχισμό.

Επίδραση της τεχνολογίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να προωθήσει τον κοινωνικό αντίκτυπο. Κατά τη διάρκεια της 20ετούς συνεργασίας της με τη Microsoft Philanthropies, έχει παράσχει πλήθος υπηρεσιών για να βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς να αξιοποιήσουν το Microsoft Cloud.

 • Πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού παρέχει στους συμμετέχοντες εκπαίδευση και τα οφέλη του Microsoft Cloud για τους στόχους παραγωγικότητας και ασφάλειας των οργανισμών και ευθυγραμμίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την αποστολή και τους στόχους αντίκτυπου κάθε οργανισμού. Η εκπαίδευση παρέχεται μέσω προσωπικών εργαστηρίων ή διαδικτυακών σεμιναρίων και ακολουθείται από καταγραφές συνεδριών κατά παραγγελία.

 

Άγιος Βικέντιος του Παύλου του Des Moines βοηθά όσους έχουν ανάγκη να γίνουν αυτάρκεις μέσω της εκπαίδευσης, της σύνδεσης με την κοινότητα και της άνευ όρων υποστήριξης.

 • Back2Work παρέχει μαθήματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ενήλικες που ζουν με περιορισμένο ή ανύπαρκτο εισόδημα στην περιοχή Des Moines. Η δομημένη μάθηση στην τάξη δημιουργεί ένα θετικό, υποστηρικτικό περιβάλλον για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ώστε να μάθουν βασικές δεξιότητες απασχολησιμότητας. Σκοπός είναι να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση, να επιλυθούν προβλήματα που εμπόδισαν τη μακροχρόνια απασχόληση στο παρελθόν και να δοθεί στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μια εισαγωγή σε μια πορεία σταδιοδρομίας στα επαγγέλματα, στην πρακτική άσκηση και στην επίτευξη επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

Homes of Oakridge Human Services δημιουργεί δρόμους προς την επιτυχία για ενήλικες, παιδιά και οικογένειες παρέχοντας προσιτή στέγαση, πολιτισμικά ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες απασχολησιμότητας. Το Oakridge είναι το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα της Αϊόβα στο τμήμα 8 και εδώ και 53 χρόνια έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για χιλιάδες παιδιά και οικογένειες να επιτύχουν και να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι.

 • Εκπαίδευση ψηφιακού εργατικού δυναμικού ασχολείται με την έλλειψη ψηφιακού αλφαβητισμού και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει τους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, περιορίζοντας την πρόσβαση στην επίτευξη τόσο του κοινωνικού όσο και του πολιτιστικού κεφαλαίου. Οι δεξιότητες που απαιτούνται στο σημερινό εργατικό δυναμικό είναι αυτές που σχετίζονται με τις πληροφορίες που παρέχονται από την τεχνολογία και γίνεται όλο και πιο σημαντικό να διαθέτει κανείς αυτές τις δεξιότητες για να αποκτήσει εργασία και να κερδίσει ένα επαρκές εισόδημα. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει βασικές γνώσεις ψηφιακής εξειδίκευσης, κατάρτιση για την αναζήτηση εργασίας και ψηφιακή πλοήγηση.

 

Ίδρυμα Νεολαίας Genesis ενδυναμώνει τους νέους και τους νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση μέσω του αθλητισμού και των τεχνών, ενώ παράλληλα τους εμπλέκει σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες για να γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες και παραγωγικοί πολίτες. Οι βασικοί του στόχοι επικεντρώνονται στην παροχή προγραμμάτων που προωθούν τη λήψη θετικών αποφάσεων, ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και εμπνέουν την επιτυχία.

 • Πρόγραμμα τεχνολογίας και οικονομικού αλφαβητισμού Ubuntu προσφέρει βασικά μαθήματα πληροφορικής και οικονομικών σε νέους και ενήλικες μετανάστες και πρόσφυγες, τόσο δια ζώσης όσο και εικονικά. Η ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχει την ευκαιρία για μια μελλοντική αναβαθμισμένη εργασία στον τομέα της πληροφορικής μέσω του προγράμματος πιστοποίησης πληροφορικής. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν επίσης φορητούς υπολογιστές και προμήθειες.

 

Αστικά όνειρα υπερασπίζεται όλα τα μέλη της κοινότητας, καταρρίπτοντας τα εμπόδια για την επιτυχία και συνεργάζεται με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να ξεπεράσει τα εμπόδια και να αναβαθμίσει τα υποβαθμισμένα και υποεκπροσωπούμενα άτομα.

 • Η χρηματοδότηση της Tech Dreams πηγαίνει προς τον προγραμματισμό εκπαίδευσης νέων σε κίνδυνο και την κατασκευή χώρου στην τάξη για την καλύτερη εξυπηρέτηση της εκπαίδευσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων αναβολής αποβολής και μακροχρόνιας εξωσχολικής αναστολής. 

 

Ενεργοποίηση της βιωσιμότητας

Η κλιματική αλλαγή απαιτεί ταχεία, συλλογική δράση και τεχνολογική καινοτομία. Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε τους δικούς μας στόχους, βοηθώντας παράλληλα τις κοινότητες να κάνουν το ίδιο.

Εταιρεία Οικολογικής Αποκατάστασης (SER) προωθεί την επιστήμη, την πρακτική και την πολιτική της οικολογικής αποκατάστασης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα και την αποκατάσταση μιας οικολογικά υγιούς σχέσης μεταξύ πολιτισμού και φύσης. Στους στόχους του SER περιλαμβάνεται η δημιουργία της γνωστικής βάσης που απαιτείται για την εφαρμογή αποτελεσματικής οικολογικής αποκατάστασης, η υποστήριξη της εφαρμογής της οικολογικής αποκατάστασης επί τόπου (και στο νερό) βάσει προτύπων και η εξασφάλιση ότι η οικολογική αποκατάσταση θα αποφέρει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τη φύση όσο και για τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της διπλής κρίσης της απώλειας της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής.

 • Λεκάνη απορροής του ποταμού Boone - Φάση 2 αποκατάστασης του OxbowΟ στόχος είναι να αποκατασταθεί ένας υγροβιότοπος οξότοξου, να συλλεχθούν και να φιλτραριστούν περίπου 40 στρέμματα απορροής, να δημιουργηθούν 0,5 στρέμματα κρίσιμου υγροβιότοπου και να δημιουργηθεί 1 στρέμμα ενδιαιτήματος αυτοφυούς λιβαδιού για την άγρια ζωή. Οι κοινότητες στα κατάντη του ποταμού, όπως το Des Moines, θα επωφεληθούν από τον μειωμένο κίνδυνο πλημμύρας.
 • Αποκατάσταση του δάσους στο Brown's Woods County Park δίνει έμφαση στη μείωση των χωροκατακτητικών ειδών και στην αύξηση της προσέλκυσης δρυός. Το Brown's Woods είναι ένα φυσικό δασικό πάρκο 486 στρεμμάτων που βρίσκεται στο West Des Moines της Iowa. Το καταφύγιο είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα αγροτεμάχια στην περιοχή του μετρό Des Moines. 178.000 κάτοικοι της Iowa επισκέπτονται το καταφύγιο ετησίως για πεζοπορία, παρατήρηση πουλιών και άλλες μορφές παθητικής αναψυχής.

 

ChangeX International συμβάλλει στη δημιουργία ακμάζουσων κοινοτήτων παντού με τον εκδημοκρατισμό της αλλαγής, εξασφαλίζοντας ότι οι αποδεδειγμένες καινοτομίες και η χρηματοδότηση είναι προσβάσιμες σε όλους, παντού. Το ChangeX είναι μια πλατφόρμα κοινοτικής δέσμευσης που, με την υποστήριξη της Microsoft, έχει χρηματοδοτήσει περισσότερες από 500 ομάδες σε κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2015. Τα κονδύλια επαναλαμβάνονται συχνά κατά τη διάρκεια των ετών.

 • Το Κοινοτικό Ταμείο του Des Moines παρέχει χρηματοδότηση, πόρους και υποστήριξη σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια δοκιμασμένη ιδέα στα θέματα του κοινοτικού περιβάλλοντος και των κοινοτικών τεχνολογικών δεξιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής τους κοινότητας. Η κατανομή της χρηματοδότησης και ο αντίκτυπος αυτών των νέων έργων παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα ChangeX.

 

Αμερικανικά δάση δημιουργεί υγιή και ανθεκτικά δάση, από τις πόλεις έως τα μεγάλα φυσικά τοπία, που προσφέρουν σημαντικά οφέλη για το κλίμα, τους ανθρώπους, το νερό και την άγρια ζωή. Προωθεί την αποστολή του μέσω της δασικής καινοτομίας, των τοπικών συνεργασιών για τη φύτευση και την αποκατάσταση των δασών και της δημιουργίας κινημάτων. Το American Forests οραματίζεται έναν κόσμο στον οποίο τα σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των δασών θα είναι πλήρως αξιοποιημένα και ισότιμα διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους.

 • Trees Forever - Πρόγραμμα Growing Futures παρέχει ένα μοναδικό πρόγραμμα ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού που απασχολεί εφήβους από κοινότητες με χαμηλό εισόδημα για να φυτεύουν και να φροντίζουν δέντρα σε όλο το Des Moines. Η υποστήριξη από την American Forests και τη Microsoft θα χρησιμοποιηθεί για τη φύτευση περίπου 112 δέντρων σε γειτονιές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από πράσινη κάλυψη.

 

Κοινοτικό Ίδρυμα του ευρύτερου Des Moines διατηρεί και βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο West Des Moines, εμπλέκοντας άλλους σε φιλανθρωπική υποστήριξη και υπηρεσίες.

 • Πρόγραμμα σταυροφορίας σκιάς υποστηρίζει το πρόγραμμα Shade Crusade του Δήμου West Des Moines για τα οικιστικά δέντρα. Τα δέντρα διατίθενται σε οποιονδήποτε με διεύθυνση West Des Moines που δεσμεύεται να φυτέψει το δέντρο του σε οικιστική ιδιοκτησία εντός των ορίων της πόλης.

 

Ενίσχυση των κοινοτήτων

Η Microsoft έχει δεσμευτεί να ενισχύει τις κοινότητες και να ενδυναμώνει τους οργανισμούς που τις βοηθούν να ευημερούν. Είτε έχουν πληγεί από μια πρόσφατη έκτακτη ανάγκη είτε από προκλήσεις δεκαετιών, χρησιμοποιούμε δεδομένα, τεχνολογία και στρατηγικές επενδύσεις για να τις αποκαταστήσουμε και να τις υποστηρίξουμε για τις μελλοντικές γενιές.

Τράπεζα Τροφίμων της Αϊόβα παρέχει τρόφιμα για την Αϊόβα τα παιδιά, τις οικογένειες και τους ηλικιωμένους για να ζήσουν μια πλήρη και ενεργή ζωή, ενισχύοντας τις κοινότητες στις οποίες ζουν. ζουν. Λειτουργεί από το 1982, η FBOI συνεργάζεται σήμερα με περισσότερους από 625 οργανισμούς-εταίρους σε όλη την Ελλάδα. 55 κομητείες της κεντρικής και νοτιοανατολικής Αϊόβα που εκτείνονται από το Μιζούρι έως τη Μινεσότα.

 • Διατροφή της Κεντρικής Αϊόβα επεκτείνει τις περιβαλλοντικά βιώσιμες συνεργασίες διάσωσης τροφίμων για την καταπολέμηση της πείνας.

 

Σπίτι Willkie αναπτύσσει τον χαρακτήρα και την αυτοεκτίμηση των νέων μέσω της παροχής ποιοτικών προγραμμάτων βασισμένων σε αποδείξεις που εστιάζουν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την υγεία και την ψυχαγωγία. Το απώτερο όραμα του Willkie House είναι να βοηθήσει τους νέους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

 • Πρόγραμμα ηγεσίας νέων Arise επικεντρώθηκε στη συνεργασία με υποεξυπηρετούμενους/υποεκπροσωπούμενους νέους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Willkie House Middle School Program-6UP για την ανάπτυξη της έκθεσης, της γνώσης και της εμπλοκής των μειονοτικών νέων σε θέσεις εργασίας που απαιτούνταν.

 

Καταφύγιο και υπηρεσίες της Κεντρικής Αϊόβα παρέχει δωρεάν στέγη, γεύματα και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ενήλικες που βιώνουν την έλλειψη στέγης και διευκολύνει τη μετάβασή τους προς την αυτάρκεια.

 • Φάρμα Mulberry βοηθά τους άστεγους να ανακτήσουν την αυτάρκεια, ενώ παράλληλα καταπολεμά την επισιτιστική ανασφάλεια στην Κεντρική Αϊόβα. Η υποστήριξη της Microsoft βοήθησε στην ολοκλήρωση του έργου του θερμοκηπίου.
Ετικέτες:
Ντε Μόιν