మెయిన్ కంటెంట్ కు వెళ్లండి

కొలిన్స్టౌన్ పార్క్ కమ్యూనిటీ కాలేజ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఐర్లాండ్ డేటాసెంటర్ శిక్షణ

కొలిన్స్ టౌన్ పార్క్ కమ్యూనిటీ కాలేజ్ భాగస్వామ్యంతో మైక్రోసాఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆన్ డేటాసెంటర్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టుబడులు పెడుతోంది. డబ్లిన్ సమీపంలోని ఈ అధిక నిరుద్యోగ కమ్యూనిటీలోని విద్యార్థులకు ఐటి రంగంలో ఉద్యోగాల కోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ సహాయపడుతుంది.