మెయిన్ కంటెంట్ కు వెళ్లండి

సర్క్యులారిటీ నుండి ప్రేరణ పొంది, సృజనాత్మకతతో నడుస్తుంది - మైక్రోసాఫ్ట్ సర్క్యులర్ సెంటర్స్ స్కేల్ సస్టెయినబిలిటీ