మెయిన్ కంటెంట్ కు వెళ్లండి

స్వీడన్ డేటాసెంటర్ల గురించి మమ్మల్ని సంప్రదించండి

తాజా సమాచారంతో ఈ వెబ్ సైట్ ద్వారా కమ్యూనిటీని అప్ డేట్ గా ఉంచుతాం.

ప్రాజెక్ట్ గురించి మీకు తెలియజేయడంలో సహాయపడటానికి మా ప్రాజెక్ట్ బృందం అందుబాటులో ఉంటుంది. కమ్యూనిటీ సంబంధిత ప్రశ్నలను వీటికి పంపవచ్చు:

DCSverige@microsoft.com

పత్రికలకు సంబంధించిన ప్రశ్నల కోసం ఇక్కడకు వెళ్లండి: swedenpress@microsoft.com

లేబుళ్లు:
స్వీడన్