మెయిన్ కంటెంట్ కు వెళ్లండి

జావా బరాత్ డేటా సెంటర్ గురించి మమ్మల్ని సంప్రదించండి

మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనిటీ బ్లాగ్ లో మా ఇండోనేషియా కమ్యూనిటీ పేజీ ద్వారా మేము కమ్యూనిటీని అప్ డేట్ గా ఉంచుతాము. 

కమ్యూనిటీ సంబంధిత ప్రశ్నల కొరకు, Indonesiadc@microsoft.com వద్ద మమ్మల్ని సంప్రదించండి.

నిర్మాణ సంబంధిత ప్రశ్నల కొరకు, Andrew.Wood@leighton.co.id సంప్రదించండి

PR సంబంధిత ప్రశ్నల కొరకు మైక్రోసాఫ్ట్ మీడియా రిలేషన్స్ ని సంప్రదించండి. 

లేబుళ్లు:
ఇండోనేషియా