మెయిన్ కంటెంట్ కు వెళ్లండి

భారతదేశ డేటాసెంటర్ల గురించి మమ్మల్ని సంప్రదించండి

మైక్రోసాఫ్ట్ ఇన్ యువర్ కమ్యూనిటీ బ్లాగ్ లోని మా ఇండియా కమ్యూనిటీ పేజీ ద్వారా మేము కమ్యూనిటీని అప్ డేట్ గా ఉంచుతాము. 

 కమ్యూనిటీ సంబంధిత ప్రశ్నల కొరకు, IndiaDC@microsoft.com వద్ద మమ్మల్ని సంప్రదించండి. 

 పిఆర్ సంబంధిత ప్రశ్నల కొరకు మైక్రోసాఫ్ట్ మీడియా రిలేషన్స్ ని సంప్రదించండి. 

లేబుళ్లు:
భారతదేశం