మెయిన్ కంటెంట్ కు వెళ్లండి

నెదర్లాండ్స్ లోని డేటాసెంటర్ల గురించి మమ్మల్ని సంప్రదించండి

ఆఫీసులో మాట్లాడుతున్న ఇద్దరు మహిళలు

తాజా సమాచారంతో ఈ వెబ్ సైట్ ద్వారా కమ్యూనిటీని అప్ డేట్ గా ఉంచుతాం.

ప్రాజెక్ట్ గురించి మీకు తెలియజేయడంలో సహాయపడటానికి మా ప్రాజెక్ట్ బృందం అందుబాటులో ఉంటుంది.

డేటా సెంటర్ మరియు కమ్యూనిటీ ప్రశ్నలకు, DCNederland@microsoft.com
స్థానిక కార్యక్రమాల గురించి ప్రశ్నలకు: dccdnl@microsoft.com
మీడియా విచారణల కొరకు, దయచేసి ఇమెయిల్ చేయండి: persdesk@microsoft.com

లేబుళ్లు:
Nederland