మెయిన్ కంటెంట్ కు వెళ్లండి

కాంప్టియా మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాసెంటర్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం

Microsoft వద్ద, డిజిటల్ వర్క్ ఫోర్స్ డెవలప్ మెంట్ ద్వారా మరింత సమ్మిళిత, నైపుణ్యాల ఆధారిత ఆర్థిక వ్యవస్థను నిర్మించడానికి మేం కట్టుబడి ఉన్నాం. మైక్రోసాఫ్ట్ డేటాసెంటర్ అకాడమీ మరియు కాంప్టియా ఈ అవసరాన్ని తీర్చడానికి హ్యాండ్-ఆన్ ట్రైనింగ్ మరియు కాంప్టియా సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్ల ద్వారా భాగస్వామ్యం వహిస్తున్నాయి.