Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Förstå energianvändning och hållbarhetsinvesteringar i Sveriges datacenter

I varje byggnad på varje campus och datacenter är hållbarhet en viktig prioritering för Microsoft i alla faser av ett projekt - från val av plats till design och konstruktion till drift och avveckling. Microsofts datacenter, inklusive våra anläggningar i Sverige, är viktiga för våra hållbarhetsmål.

koldioxidnegativ senast 2030

För våra datacenter i den här regionen köper Microsoft förnybar energi från vind-, sol- och vattenkraftverk. I samarbete med energileverantören Vattenfall kommer förbrukningen av förnybar energi att matchas varje timme, hela dagen, varje dag. Microsoft har elinköpsavtal med bp, Enlight Renewable Energy, European Energy, NTR, Prime Capital och wpd.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är världens största certifieringsprogram för gröna byggnader. LEED ger ramarna för hälsosamma, högeffektiva, koldioxidsnåla och kostnadsbesparande gröna byggnader. LEED-certifiering är en globalt erkänd symbol för hållbarhetsresultat och ledarskap. Microsofts nya datacenter är utformade för att vara LEED Gold-certifierade.

Sverige är Microsofts första region med reservgeneratorer som drivs av Preem Evolution Diesel Plus, världens första nordiska miljömärkta bränsle som innehåller minst 50 procent förnybara råvaror och som ger en nästan lika stor minskning av nettokoldioxidutsläppen jämfört med vanliga fossila dieselblandningar.1

PUE (Power Usage Effectiveness) mäter molnets energieffektivitet. Beräkningen är den totala energiförbrukningen dividerad med IT-funktionens energiförbrukning. Lägre PUE indikerar mer energieffektiva datacenter, där en PUE på 1,0 är det bästa resultatet. När vi tar in nya datacenter, som i Sverige, tar det tid att ladda datacentret till optimal kapacitet. När vi väl ökar IT-produktionen räknar vi med att nå upp till den designade PUE-nivån på 1,16. I februari 2022 är PUE 1,21.

Vattenpositiv till 2030

Våra nya datacenter i Microsoft Sverige använder utomhusluft och inget vatten för kylning under hela året. Den nya anläggningen i Sverige fångar upp regnvatten för att hjälpa till att kompensera för vatten för befuktning på vintern.

Med tanke på att datacentret har varit i drift under kort tid är uppgifterna om vattenförbrukning begränsade. I december 2021 användes dock 0,5 miljoner liter vatten med en vattenanvändningseffektivitet på 0,14 L/kWh. Microsoft utformade anläggningen för en vattenanvändningseffektivitet på 0,01 L/kWh under hela året.

Den högre WUE-nivån i december 2021 beror på vinterfuktning och vattenanvändning vid byggnation.

Noll avfall senast 2030

År 2020 öppnade vi framgångsrikt vårt första Microsoft Circular Center i våra datacenter i Noord-Holland, som är utformat för att förlänga servrarnas livscykel genom återanvändning och stödja en cirkulär ekonomi för Microsoft Cloud.

Eftersom det tar 5-6 år från det att ett datacenter tas i drift för att generera återanvändbara tillgångar, planerar vi ett Sweden Circular Center som ska tas i bruk 2027. Microsoft Circular Centers kan bearbeta 12 000 servrar per månad för återanvändning.

Globalt sett återanvänder Microsofts datacenter 78 procent av våra uttjänta tillgångar och komponenter; resterande 22 procent av materialen återvinns. Vi fortsätter att undersöka ytterligare metoder för att minska avfallet genom att hitta nya återvinningslösningar för använda luftfilter och fiberoptiska kablar.