Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Förstå energianvändning och investeringar i hållbarhet i Irlands datacenter

I varje byggnad på varje campus och datacenter är hållbarhet en viktig prioritering för Microsoft i alla faser av ett projekt - från val av plats till design och konstruktion till drift och avveckling. Microsofts datacenter, inklusive våra anläggningar på Irland, är viktiga för våra hållbarhetsmål.

koldioxidnegativ senast 2030

För våra datacenter i den här regionen köper Microsoft cirka 49 procent förnybar energi från vindkraftverk. Vi har ett elavtal med Ronaver för vindkraftsprojektet Tullahennel.

PUE (Power Usage Effectiveness ) mäter molnets energieffektivitet. Beräkningen är den totala energiförbrukningen dividerad med IT-funktionens energiförbrukning. En lägre PUE-poäng indikerar mer energieffektiva datacenter, där en PUE på 1,0 är den bästa poängen. Våra datacenter i Irland hade ett 12-månaders vägt genomsnittligt PUE på 1,22 för 2021. De nya datacenter som började konstrueras i januari 2021 kommer att ha en PUE på 1,12.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är världens största certifieringsprogram för gröna byggnader. LEED ger ramarna för hälsosamma, högeffektiva och kostnadsbesparande gröna byggnader med lägre koldioxidutsläpp. LEED-certifiering är en globalt erkänd symbol för hållbarhetsresultat och ledarskap. Majoriteten av Microsoft Irlands datacenter har antingen blivit eller håller på att bli LEED Gold-certifierade och nya Microsoft-datacenter som byggs är utformade för att erhålla LEED Gold-certifiering.

Dublins datacenter är också ISO50001-certifierade, vilket ytterligare visar vårt engagemang för en kontinuerlig hantering av energieffektivitet.

Microsofts verksamhet på Irland uppfyller tillämpliga krav på luftkvalitet.

Vattenpositiv till 2030

Vattenanvändningseffektivitet (WUE) är ett annat viktigt mått som rör den effektiva och hållbara driften av våra datacenter och är en viktig aspekt när vi arbetar mot vårt åtagande att vara vattenpositiva till 2030. WUE beräknas genom att dividera antalet liter vatten som används för befuktning och kylning med den totala årliga mängden energi (mätt i kWh) som behövs för att driva vår IT-utrustning i datacentren.

Microsoft använder utomhusluft med direkt avdunstningskylning i de flesta av sina datacenter på Irland. Denna kylningsmetod använder utomhusluft och inget vatten för kylning när temperaturen är lägre än 29,4 grader Celsius, vilket minskar vattenanvändningen för kylning till mindre än 2 procent av året. Systemet är mycket effektivt och förbrukar mindre el och en bråkdel av det vatten som används av andra vattenbaserade kylsystem, t.ex. kyltorn.

För våra datacenter på Irland var WUE under 2021 0,03 L/kWh.

Noll avfall senast 2030

Microsoft har som mål att uppnå 90 procent av avfallet från datacenterverksamheten senast 2030. För att nå det här målet arbetar vi nära våra avfallshanterare för att optimera program för avfallssortering i vår globala datacenterportfölj. Vi har uppnått Zero Waste-certifieringar för våra datacenter i San Antonio, Texas, Quincy, Washington, Boydton, Virginia och Dublin, Irland.

År 2020 öppnade vi vårt första Microsoft Circular Center i våra datacenter i Noord-Holland, som är utformat för att förlänga servrarnas livscykel genom återanvändning och för att stödja en cirkulär ekonomi för Microsoft Cloud. I januari 2022 öppnade vi ett Circular Center i datacenteranläggningarna i Dublin. Microsoft Circular Centers kan bearbeta 3 000 servrar per månad för återanvändning.

Globalt sett återanvänder Microsofts datacenter 78 procent av våra uttjänta tillgångar och komponenter; resterande 22 procent av materialen återvinns. Microsoft bedriver dessutom forskning och utveckling för att förbättra avfallssorteringen genom att hitta nya återvinningslösningar för använda luftfilter och fiberoptiska kablar.

Detta arbete bygger på vårt pågående arbete för att minska avfallet som inleddes 2008 och som resulterade i att våra datacenter i Dublin certifierades för noll avfall.