Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Förstå energiförbrukning och investeringar i hållbarhet i Finlands datacenter

I varje byggnad på varje campus och datacenter är hållbarhet en viktig prioritering för Microsoft i alla faser av ett projekt - från val av plats till design och konstruktion till drift och avveckling. Microsofts datacenter, inklusive våra anläggningar i Finland, är viktiga för våra hållbarhetsmål.

koldioxidnegativ senast 2030

För våra datacenter i Norden köper Microsoft förnybar energi via elavtal med företag som NTR.

PUE (Power Usage Effectiveness ) mäter molnets energieffektivitet. Beräkningen är den totala energiförbrukningen dividerad med IT-funktionens energiförbrukning. En lägre PUE-poäng indikerar mer energieffektiva datacenter, där en PUE på 1,0 är den bästa poängen. Våra datacenter i Finland är under uppbyggnad och inte i drift. De kommer att ha en genomsnittlig PUE på 1,12.

Globalt sett använder Microsofts datacenter generatorer med fossila bränslen för reservkraft och står för mindre än 1 procent av våra totala utsläpp. I vissa regioner har Microsoft börjat testa att driva reservgeneratorer med förnybar blandning och renare bränslen och att ersätta datacentergeneratorer med batterier med lång livslängd .

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är världens största certifieringsprogram för gröna byggnader. LEED ger ramarna för hälsosamma, högeffektiva och kostnadsbesparande gröna byggnader med lägre koldioxidutsläpp. LEED-certifiering är en globalt erkänd symbol för hållbarhetsresultat och ledarskap. Microsofts nya datacenter som håller på att byggas är utformade för att erhålla LEED Gold-certifiering.

Microsofts verksamhet i Finland uppfyller tillämpliga krav på luftkvalitet.

Vattenpositiv till 2030

Effektivitet vid vattenanvändning (WUE) är ett annat viktigt mått som rör den effektiva och hållbara driften av våra datacenter och är en avgörande aspekt när vi arbetar mot vårt åtagande att vara vattenpositiva år 2030. WUE beräknas genom att dividera antalet liter vatten som används för befuktning och kylning med den totala årliga mängden el (mätt i kWh) som behövs för att driva vår IT-utrustning i datacentren.

Finlands datacenter kommer att kylas med hjälp av utomhusluft och utan vatten under hela året. Datacenterna kommer att använda vatten för befuktning under vintern och kommer att använda regnvatten när det finns tillgängligt.

De nya datacenteranläggningarna i Finland är utformade för en genomsnittlig WUE på 0,01 L/kWh.

Spillvärme

Den värme som produceras i de finska datacentren kommer att överföras till relevanta fjärrvärmesystem som betjänar Finlands näst största stad Esbo och grannstaden Kauniainen samt kommunen Kirkkonummi.

Noll avfall senast 2030

Microsoft har som mål att uppnå 90 procent av avfallet från datacenterverksamheten senast 2030. För att nå det här målet arbetar vi nära våra avfallshanterare för att optimera program för avfallssortering i vår globala datacenterportfölj. Vi har uppnått Zero Waste-certifieringar för våra datacenter i San Antonio, Texas, Quincy, Washington, Boydton, Virginia och Dublin, Irland.

År 2020 öppnade vi vårt första Microsoft Circular Center i våra datacenter i Noord-Holland, som är utformat för att förlänga servrarnas livscykel genom återanvändning och för att stödja en cirkulär ekonomi för Microsoft Cloud. Eftersom det tar fem till sex år från det att ett datacenter är i drift för att generera återanvändbara tillgångar, planerar vi att använda det närmaste tillgängliga Circular Center när de nya datacentren är i bruk och servrarna är redo att avvecklas. Microsofts cirkulära centra kan bearbeta 3 000 servrar per månad för återanvändning.

Globalt sett återanvänder Microsofts datacenter 78 procent av våra uttjänta tillgångar och komponenter; resterande 22 procent av materialen återvinns. Microsoft bedriver dessutom forskning och utveckling för att förbättra avfallssorteringen genom att hitta nya återvinningslösningar för använda luftfilter och fiberoptiska kablar.