Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Förståelse för energianvändning och hållbarhetsinvesteringar i Danmarks datacenter

I varje byggnad på varje campus och datacenter är hållbarhet en viktig prioritering för Microsoft i alla faser av ett projekt - från val av plats till design och konstruktion till drift och avveckling. Microsofts datacenter, inklusive våra anläggningar i Danmark, är viktiga för våra hållbarhetsmål.

koldioxidnegativ senast 2030

För våra datacenter i denna region köper Microsoft förnybar energi. Microsoft har ett elinköpsavtal med utvecklaren European Energy, en dansk utvecklare av förnybar energi, för det nu operativa solprojektet Svinningegården på 27 MW som ägs av Encavis. När vårt nya datacenter väl är i drift planerar vi att använda en miljömärkt förnybar bränsleblandning för att driva våra reservgeneratorer och minska koldioxidutsläppen.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är världens största certifieringsprogram för gröna byggnader. LEED ger ramarna för hälsosamma, högeffektiva, koldioxidsnåla och kostnadsbesparande gröna byggnader. LEED-certifiering är en globalt erkänd symbol för hållbarhetsresultat och ledarskap. Microsofts nya datacenter är utformade för att vara LEED Gold-certifierade.

PUE (Power Usage Effectiveness) mäter molnets energieffektivitet. Beräkningen är den totala energiförbrukningen dividerad med IT-funktionens energiförbrukning. Lägre PUE indikerar mer energieffektiva datacenter, där en PUE på 1,0 är det bästa resultatet. Även om PUE-mätningar inte är tillgängliga förrän datacentret är i drift, är luftkylda datacenter vanligtvis utformade för att fungera med en effektivitet på 1,16.

Spillvärme

De nya datacentren i Danmark kommer att använda värmen från IT-servrarna som den primära värmekällan under de kalla vintermånaderna.

Microsofts datacenter i Høje-Taastrup kommer dessutom att vara redo att fånga upp resterande spillvärme från IT-servrar från dag ett och, där det är möjligt, överföra den till fjärrvärmenätet för användning i lokalsamhället. Høje-Taastrup är ett lovande fall med tanke på närheten till kommunens fjärrvärmeinfrastruktur, och detta kommer att bli en av de första datacentraler i världen där Microsoft använder denna nya utformning för återvinning av spillvärme.

Microsoft för dessutom en dialog med de andra två kommunerna, Køge och Roskilde, för att utforska framtida möjligheter att återvinna och använda spillvärme från datacentren där det är möjligt, liksom bredare hållbarhetsinitiativ inom kommunerna.

Vattenpositiv till 2030

När de nya datacentren i Danmark väl är i drift kommer de att kylas med hjälp av utomhusluft och utan vatten under hela året. Datacentret kommer att använda vatten för befuktning under vintern och kommer att använda regnvatten när det finns tillgängligt.

Microsoft utformade sina nya datacenter i Danmark så att vattenförbrukningen är effektiv med 0,01 L/kWh.

Noll avfall senast 2030

Microsoft har som mål att uppnå 90 procent av avfallet från datacenterverksamheten senast 2030. För att nå det här målet arbetar vi nära våra avfallshanterare för att optimera program för avfallssortering i vår globala datacenterportfölj. Dessutom har Microsoft uppnått tredjepartsvaliderade Zero Waste-certifieringar för fyra datacentercampus globalt, och vi planerar för nollavfallsverksamhet i Chile.

År 2020 öppnade vi framgångsrikt vårt första Microsoft Circular Center i våra datacenter i Noord-Holland, som är utformat för att förlänga servrarnas livscykel genom återanvändning och stödja en cirkulär ekonomi för Microsoft Cloud.

Vi kommer att öppna ett cirkulärt center i Danmark när återanvändbara tillgångar finns tillgängliga, vilket vanligtvis är 5-6 år efter att datacentret tagits i drift.

Globalt sett återanvänder Microsofts datacenter 78 procent av våra uttjänta tillgångar och komponenter; resterande 22 procent av materialen återvinns. Microsoft bedriver dessutom forskning och utveckling för att minska avfallet genom att hitta nya återvinningslösningar för använda luftfilter och fiberoptiska kablar.