Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Förståelse för energianvändning och investeringar i hållbarhet i Arizonas datacenter

I varje byggnad på varje campus och datacenter är hållbarhet en viktig prioritering för Microsoft i alla faser av ett projekt - från val av plats till design och konstruktion till drift och avveckling. Microsofts datacenter, inklusive våra anläggningar i Arizona, är viktiga för våra hållbarhetsmål.

koldioxidnegativ senast 2030

Microsoft har datacenter nära Goodyear och El Mirage, och vi utökar dessa anläggningar under de kommande tre åren. För våra datacenter i denna region köper Microsoft cirka 55 procent förnybar energi från vind-, sol- och vattenkraft. Vi har tecknat avtal om elinköp med AES och Longroad Energy.

PUE (Power Usage Effectiveness ) mäter molnets energieffektivitet. Beräkningen är den totala energiförbrukningen dividerad med IT-funktionens energiförbrukning. En lägre PUE-poäng indikerar mer energieffektiva datacenter, där en PUE på 1,0 är den bästa poängen. Våra datacenteranläggningar i Phoenix har en genomsnittlig PUE på 1,15 för de operativa datacentren och nya datacenter kommer att ha en genomsnittlig PUE på 1,12.

Globalt sett använder Microsofts datacenter generatorer med fossila bränslen för reservkraft och står för mindre än 1 procent av våra totala utsläpp. I Phoenix och andra specifika regioner har Microsoft börjat testa att driva reservgeneratorer med förnybara blandningar och renare bränslen, och även att byta ut datacentralapparaternas generatorer mot batterier med lång livslängd.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är världens största certifieringsprogram för gröna byggnader. LEED ger ramarna för hälsosamma, högeffektiva och kostnadsbesparande gröna byggnader med lägre koldioxidutsläpp. LEED-certifiering är en globalt erkänd symbol för hållbarhetsresultat och ledarskap. Alla datacenter i Phoenix kommer att vara LEED Gold-certifierade.

Microsofts verksamhet i Arizona uppfyller tillämpliga krav på luftkvalitet.

Vattenpositiv till 2030

Vattenanvändningseffektivitet (WUE) är ett annat viktigt mått som rör den effektiva och hållbara driften av våra datacenter och är en viktig aspekt när vi arbetar mot vårt åtagande att vara vattenpositiva till 2030. WUE beräknas genom att dividera antalet liter vatten som används för befuktning och kylning med den totala årliga mängden energi (mätt i kWh) som behövs för att driva vår IT-utrustning i datacentren.

Microsoft använder utomhusluft med direkt avdunstningskylning i sina datacenter i Phoenix. Denna kylningsmetod använder utomhusluft och inget vatten för kylning när temperaturen är lägre än 29,4 grader Celsius, vilket innebär att mindre än 50 procent av året går åt till kylning med vatten. Systemet är mycket effektivt och förbrukar mindre el och en bråkdel av det vatten som används av andra vattenbaserade kylsystem, t.ex. kyltorn.

För våra datacenter i Arizona var WUE under 2021 2,69 L/kWh. Detta högre driftsvillkor är typiskt för nybyggda datacenter, som i Phoenix, eftersom det tar en viss tid att uppnå effektivitet i el- och vattenförbrukningen.

Noll avfall senast 2030

Microsoft har som mål att uppnå 90 procent av avfallet från datacenterverksamheten senast 2030. För att nå det här målet arbetar vi nära våra avfallshanterare för att optimera program för avfallssortering i vår globala datacenterportfölj. Vi har uppnått Zero Waste-certifieringar för våra datacenter i San Antonio, Texas, Quincy, Washington, Boydton, Virginia och Dublin, Irland.

År 2020 öppnade vi vårt första Microsoft Circular Center i våra datacenter i Noord-Holland, som är utformat för att förlänga servrarnas livscykel genom återanvändning och för att stödja en cirkulär ekonomi för Microsoft Cloud. Eftersom det tar fem till sex år från det att ett datacenter är i drift för att generera återanvändbara tillgångar, planerar vi ett Arizona Circular Center som ska öppnas när de nya datacentren är i bruk och servrarna är redo att avvecklas. Microsoft Circular Centers kan bearbeta 12 000 servrar per månad för återanvändning.

Globalt sett återanvänder Microsofts datacenter 78 procent av våra uttjänta tillgångar och komponenter; resterande 22 procent av materialen återvinns. Microsoft bedriver dessutom forskning och utveckling för att förbättra avfallssorteringen genom att hitta nya återvinningslösningar för använda luftfilter och fiberoptiska kablar.