Hoppa till huvudinnehåll
Gå till huvudinnehåll
Microsoft i ditt samhälle

Vanliga frågor: Finland datacenter

Vad är ett datacenter och varför behöver vi dem?

Molnet är en motor som driver vårt dagliga liv. Vi är alltmer beroende av molntjänster, från distansarbete till online-shopping. Hundratals Microsoft-datacenter runt om i världen underlättar denna verksamhet genom att lagra och hantera data med sofistikerade fysiska och logiska säkerhetsåtgärder som kontrollerar vem och vad som har tillgång till molnet. Ta ett virtuellt steg in i ett datacenter för att lära dig hur Microsofts moln fungerar.

Varför planerar ni att bygga en datacenterregion i Finland?

Microsoft gör nya investeringar i lokal infrastruktur för att möta den växande efterfrågan på Microsoft Cloud-tjänster i Finland. Investeringarna kommer att förbättra vår förmåga att stödja våra kunders digitala omvandling och föra in fördelarna med att kunddata är bosatta i Finland. I dag erbjuder Microsoft kunderna en rad innovativa regionala Microsoft-molntjänster som gör det möjligt för deras företag att röra sig snabbare och uppnå mer. Den nya datacenterregionen kommer att erbjuda samma tillförlitlighet och prestanda av företagsnivå i kombination med kunddataresidens och minskad latens i Finland. Detta ger våra kunder pålitliga molntjänster som hjälper dem att uppfylla lokala krav på efterlevnad och policy.

Varför har ni valt att bygga era datacenter i södra Finland?

Microsofts nya datacenterområde kommer att ha ett av världens största system för återanvändning av värme från datacenter, vilket kommer att täcka upp till 40 procent av fjärrvärmebehovet för städerna Esbo och Kauniainen samt Kyrkslätt kommun när det är fullt utbyggt. Datacenterområdet kommer att leverera koldioxidfri värme till fjärrvärmesystemet. Vår partner Fortum, som äger och driver nätet, har noggrant utvärderat alla alternativ som kan uppfylla kriterierna. Dessa platser är de bästa och enda tillgängliga alternativen.

Latency är en annan avgörande faktor. För de flesta molntjänster spelar det fysiska avståndet ingen större roll, men det finns vissa tjänster som kräver extremt låg latenstid. Esbo är Finlands centrum för teknisk forskning, vår motsvarighet till Silicon Valley.

Har ni en tidsplan för när ni ska börja bygga?

Vi håller för närvarande på att få tillstånd och påbörjar detaljplaneringen därifrån. När vi har mer information att dela med oss av om tidslinjerna kommer vi att publicera dem på denna webbplats.

Vilken inverkan kommer den nya datacenterregionen att ha på den lokala ekonomin?

Vår erfarenhet är att lokal datacenterinfrastruktur stöder och stimulerar ekonomisk utveckling för både kunder och partner, vilket gör det möjligt för företag, myndigheter och reglerade branscher att utnyttja molnets fördelar för innovation och nya projekt, samt att stärka det tekniska ekosystem som stöder dessa projekt. Enligt en nyligen genomförd IDC-studie kommer Microsoft, dess partnerekosystem och molnanvändande kunder tillsammans att under de kommande fyra åren generera upp till 17,2 miljarder euro i nya intäkter och skapa över 11 000 kvalificerade IT-jobb i den finska ekonomin.

Anstränger Microsoft användningen av förnybar energi i sin verksamhet?

Microsoft inser att det finns ett brådskande behov av att agera på hållbarhetsområdet och vi har tillkännagivit ambitiösa planer som fokuserar på koldioxid, vatten, ekosystem och avfall.

År 2030 kommer Microsoft att vara koldioxidnegativt, och år 2050 kommer Microsoft att ta bort allt koldioxid som företaget har släppt ut antingen direkt eller genom elförbrukning sedan företaget grundades 1975, inklusive verksamheten i våra datacenter. Läs mer HÄR.

År 2025 kommer vi att övergå till 100 procent förnybar energi, vilket innebär att vi kommer att ha avtal om inköp av grön energi för 100 procent av den koldioxidutsläppande el som förbrukas av alla våra datacenter. Läs mer HÄR.

År 2030 vill vi inte längre vara beroende av dieselbränsle. Läs mer HÄR.

År 2030 kommer Microsoft att återskapa mer vatten än vad företaget förbrukar globalt sett. Läs mer HÄR.

År 2030 är vårt mål att uppnå noll avfall för Microsofts direkta verksamhet, produkter och förpackningar. Läs mer HÄR.

Hur står sig Microsofts molntjänster i fråga om energieffektivitet jämfört med företag som driver sina egna datacenter?

Microsofts molntjänster erbjuder kunderna ett energieffektivt alternativ till att driva egna privata datacenter. Enligt en analys av Microsoft i samarbete med WSP kan Microsofts molntjänster vara så mycket som 93 procent mer energieffektiva än traditionella datacenter för företag. Du kan få tillgång till hela rapporten HÄR.

Vi fortsätter att fokusera på FoU för effektivitet och förnybar energi och kommer också att lansera ett nytt datadrivet initiativ för cirkulärt moln med hjälp av sakernas internet (IoT), blockkedjor och artificiell intelligens (AI) för att övervaka prestanda och effektivisera vår återanvändning, återförsäljning och återvinning av datacentertillgångar, inklusive servrar. Läs mer HÄR.

Vilka åtgärder vidtar Microsoft för att säkerställa en positiv förändring för miljön?

Vi tar ansvar för vårt landavtryck. Vi arbetar enligt principerna för nettovinst för biologisk mångfald (BNG). Vi har börjat och kommer att fortsätta att göra ekologiska undersökningar för att kartlägga kvantitet och kvalitet av eventuella förluster av biologisk mångfald, och vi kommer att samarbeta med ekologer och landskapsarkitekter för att utforma planteringarna på platsen så att de efterliknar den lokala biologiska mångfalden.

Vi samarbetar med ELY-centret när det gäller miljökonsekvensbedömningar. Vi kommer att publicera information allt eftersom vi gör framsteg och har mer att dela med oss av.

Taggar:
Suomi