Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Zrozumienie zużycia energii i inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju w centrach danych w Wirginii

W każdym budynku w każdym kampusie i centrum danych zrównoważony rozwój jest dla firmy Microsoft kluczowym priorytetem we wszystkich fazach projektu - od wyboru miejsca, przez projekt i budowę, po eksploatację i likwidację. Centra danych firmy Microsoft, w tym nasze obiekty w Wirginii, są kluczowe dla naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ujemny bilans węglowy do 2030 r.

Dla naszych centrów danych w Wirginii Microsoft pozyskuje około 80 procent energii odnawialnej z zasobów słonecznych, wiatrowych i wodnych. Podpisaliśmy umowy na zakup energii z firmami AES, EDF, EDPR i Volt.

Efektywność wykorzystania mocy (PUE) mierzy wydajność energetyczną chmury. Obliczenie to całkowite zużycie energii podzielone przez zużycie energii przez IT. Niższy wynik PUE wskazuje na bardziej energooszczędne centra danych, przy czym PUE na poziomie 1,0 jest najlepszym wynikiem. Nasze centra danych w Boydton miały 12-miesięczną średnią ważoną PUE na poziomie 1,18 w roku 2021. Nowe centra danych, których projektowanie rozpoczęto w styczniu 2021 r., będą miały projektowe PUE na poziomie 1,12.

W skali globalnej centra danych Microsoftu wykorzystują generatory zasilane paliwami kopalnymi do zasilania awaryjnego i odpowiadają za mniej niż 1 procent naszej całkowitej emisji. W niektórych regionach Microsoft pilotuje zasilanie generatorów zapasowych mieszankami odnawialnymi, paliwami o czystszym spalaniu, a także zastępowanie generatorów w centrach danych akumulatorami o długim czasie pracy.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) to największy na świecie program certyfikacji budynków ekologicznych. LEED zapewnia ramy dla zdrowych, wysoce wydajnych i oszczędnych budynków ekologicznych o niższej emisji dwutlenku węgla. Certyfikacja LEED jest uznawanym na całym świecie symbolem osiągnięć i przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju. Większość centrów danych w Boydton w stanie Wirginia posiada certyfikat LE ED, a nowo budowane centra danych firmy Microsoft projektowane tak, aby uzyskać złoty certyfikat LEED.

Działalność Microsoft w Wirginii jest zgodna z obowiązującymi wymogami dotyczącymi jakości powietrza.

Pozytywny wpływ wody do 2030 r.

Efektywność wykorzystania wody (WUE) jest kolejnym kluczowym wskaźnikiem odnoszącym się do wydajnej i zrównoważonej działalności naszych centrów danych i jest kluczowym aspektem podczas realizacji naszego zobowiązania do uzyskania pozytywnego bilansu wodnego do 2030 roku. WUE oblicza się dzieląc liczbę litrów wody zużytej do nawilżania i chłodzenia przez całkowitą roczną ilość energii (mierzoną w kWh) potrzebną do obsługi sprzętu IT w naszych centrach danych.

W naszych centrach danych w Boydton firma Microsoft wykorzystuje powietrze zewnętrzne z bezpośrednim chłodzeniem wyparnym. Ta metoda chłodzenia wykorzystuje powietrze zewnętrzne i zero wody do chłodzenia, gdy temperatury są niższe niż 29,4 stopni Celsjusza, zmniejszając ilość wody do chłodzenia do mniej niż 15 procent w ciągu roku. System ten jest bardzo wydajny, zużywa mniej energii elektrycznej i ułamek wody wykorzystywanej przez inne wodne systemy chłodzenia, takie jak wieże chłodnicze.

W 2021 r. datacentery w Wirginii miały operacyjny wskaźnik WUE na poziomie 0,18 L/kWh. Nowe obiekty mają mieć wskaźnik WUE na poziomie 0,06 L/kWh.

Zero odpadów do 2030 r.

Celem firmy Microsoft jest osiągnięcie 90-procentowej dywersyfikacji odpadów operacyjnych z centrów danych do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, ściśle współpracujemy z naszymi firmami zajmującymi się wywozem odpadów, aby zoptymalizować programy dywersyfikacji odpadów w naszym globalnym portfolio centrów danych. Uzyskaliśmy certyfikaty Zero Waste dla naszych centrów danych w San Antonio (Teksas), Quincy (Waszyngton), Boydton (Wirginia) i Dublinie (Irlandia).

W styczniu 2021 roku w naszym centrum danych w Boydton otworzyliśmy Microsoft Circular Center, które ma na celu wydłużenie cyklu życia serwerów poprzez ich ponowne wykorzystanie oraz wspieranie gospodarki cyrkularnej dla chmury Microsoft. Circular Center w Boydton jest w stanie przetworzyć do 12 000 serwerów miesięcznie w celu ponownego wykorzystania.

W skali globalnej centra danych firmy Microsoft ponownie wykorzystują 78 procent naszych aktywów i komponentów wycofanych z eksploatacji; pozostałe 22 procent materiałów jest poddawanych recyklingowi. Ponadto firma Microsoft prowadzi badania i rozwój w celu zwiększenia udziału odpadów poprzez określenie nowych rozwiązań w zakresie recyklingu zużytych filtrów powietrza i kabli światłowodowych.