Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Zrozumienie zużycia energii i inwestycji w zrównoważony rozwój w centrach danych w Indonezji

W każdym budynku w każdym kampusie i centrum danych zrównoważony rozwój jest dla firmy Microsoft kluczowym priorytetem we wszystkich fazach projektu - od wyboru miejsca, przez projekt i budowę, po eksploatację i likwidację. Centra danych firmy Microsoft, w tym obiekty budowane w Indonezji, są kluczowe dla naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Ujemny bilans węglowy do 2030 r.

Efektywność wykorzystania mocy (PUE) mierzy wydajność energetyczną chmury. Obliczenie to całkowite zużycie energii podzielone przez zużycie energii przez IT. Niższy wynik PUE wskazuje na bardziej energooszczędne centra danych, przy czym PUE na poziomie 1,0 jest najlepszym wynikiem.

  • Nasze indonezyjskie centra danych są w budowie i nie działają.
  • Ich średni projektowy PUE wyniesie 1,32.
  • W skali globalnej centra danych Microsoftu wykorzystują generatory paliw kopalnych do zasilania awaryjnego i odpowiadają za mniej niż 1 procent naszej ogólnej emisji.

W określonych regionach Microsoft pilotuje zasilanie generatorów zapasowych paliwami z mieszanki odnawialnej, o czystszym spalaniu, a także zastępowanie generatorów w centrach danych akumulatorami o długim czasie pracy.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) to największy na świecie program certyfikacji budynków ekologicznych. LEED zapewnia ramy dla zdrowych, wysoce wydajnych i oszczędnych budynków ekologicznych o niższej emisji dwutlenku węgla. Certyfikacja LEED jest uznawanym na całym świecie symbolem osiągnięć i przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  • Budowane nowe centra danych Microsoftu mają zdobyć certyfikat LEED Gold.
  • Działania Microsoftu w Indonezji są zgodne z obowiązującymi wymogami dotyczącymi jakości powietrza.

Pozytywny wpływ wody do 2030 r.

Efektywność wykorzystania wody (WUE) jest kolejnym kluczowym wskaźnikiem odnoszącym się do wydajnej i zrównoważonej działalności naszych centrów danych i jest kluczowym aspektem podczas realizacji naszego zobowiązania do uzyskania pozytywnego bilansu wodnego do 2030 roku. WUE oblicza się dzieląc liczbę litrów wody zużytej do nawilżania i chłodzenia przez całkowitą roczną ilość energii (mierzoną w kWh) potrzebną do obsługi sprzętu IT w naszych centrach danych.

  • Ze względu na wysokie temperatury otoczenia i wilgotność, Microsoft wykorzysta do chłodzenia agregaty chłodnicze chłodzone wodą.
  • Nowe centra danych w Indonezji zostały zaprojektowane dla średniego WUE na poziomie 1,90 L/kWh.

Zero odpadów do 2030 r.

Celem firmy Microsoft jest osiągnięcie 90-procentowej dywersyfikacji odpadów operacyjnych z centrów danych do 2030 roku. Aby osiągnąć ten cel, ściśle współpracujemy z naszymi firmami zajmującymi się wywozem odpadów, aby zoptymalizować programy dywersyfikacji odpadów w naszym globalnym portfolio centrów danych. Uzyskaliśmy certyfikaty Zero Waste dla naszych centrów danych w San Antonio (Teksas), Quincy (Waszyngton), Boydton (Wirginia) i Dublinie (Irlandia).

W skali globalnej centra danych firmy Microsoft ponownie wykorzystują 78 procent naszych aktywów i komponentów wycofanych z eksploatacji; pozostałe 22 procent materiałów jest poddawanych recyklingowi. Ponadto firma Microsoft prowadzi badania i rozwój w celu zwiększenia udziału odpadów poprzez określenie nowych rozwiązań w zakresie recyklingu zużytych filtrów powietrza i kabli światłowodowych.