Przejdź do głównej treści
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft w Twojej społeczności

Wzbogacanie społeczności poprzez Datacenter Community Development

Dla firmy Microsoft ważne jest, abyśmy byli dobrymi sąsiadami w społecznościach, w których działamy, oraz abyśmy inwestowali w społeczności, w których mieszkają i pracują nasi pracownicy. Dowiedz się o programie Datacenter Community Development i o tym, jak firma Microsoft wspiera rozwój gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu oraz lokalne priorytety w naszych centrach danych.