Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Inzicht in energieverbruik en duurzaamheidsinvesteringen in de datacenters van Virginia

In elk gebouw op elke campus en in elk datacenter is duurzaamheid een belangrijke prioriteit voor Microsoft in alle fasen van een project - van de selectie van de locatie tot het ontwerp en de bouw tot de exploitatie en de ontmanteling. De datacenters van Microsoft, waaronder onze faciliteiten in Virginia, zijn essentieel voor onze duurzaamheidsdoelstellingen.

CO2 neutraal in 2030

Voor onze datacenters in Virginia betrekt Microsoft ongeveer 80% hernieuwbare energie uit zonne-, wind- en waterkrachtbronnen. We hebben stroomafnameovereenkomsten gesloten met AES, EDF, EDPR en Volt.

Power usage effectiveness (PUE) meet de energie-efficiëntie van de cloud. De berekening is het totale energieverbruik gedeeld door het IT-verbruik. Een lagere PUE-score wijst op energie-efficiëntere datacenters, waarbij een PUE van 1,0 de beste score is. Onze datacenters in Boydton hadden voor 2021 een gewogen gemiddelde PUE van 1,18 over 12 maanden. De nieuwe datacenters die in januari 2021 in gebruik zijn genomen, zullen een ontwerp-PUE van 1,12 hebben.

Wereldwijd gebruiken de datacenters van Microsoft generatoren op fossiele brandstoffen voor noodstroom en zijn deze verantwoordelijk voor minder dan 1 procent van onze totale uitstoot. In specifieke regio's is Microsoft aan het experimenteren met back-up generatoren met hernieuwbare mix, schonere brandstoffen, en is ook aan het experimenteren met de vervanging van datacenter generatoren door lange duur batterijen.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is 's werelds grootste certificeringsprogramma voor groene gebouwen. LEED biedt het kader voor gezonde, zeer efficiënte en kostenbesparende groene gebouwen met een lagere koolstofuitstoot. De LEED-certificering is een wereldwijd erkend symbool van duurzaamheid en leiderschap. De meeste datacenters in Boydton, Virginia zijn LEED gecertificeerd en in de toekomst worden nieuwe Microsoft datacenters gebouwd die ontworpen zijn om de LEED Gold certificering te behalen.

De activiteiten van Microsoft in Virginia voldoen aan de toepasselijke voorschriften inzake luchtkwaliteit.

Water-positief in 2030

De effectiviteit van het waterverbruik (WUE) is een andere belangrijke maatstaf voor de efficiënte en duurzame werking van onze datacenters en is een cruciaal aspect bij ons streven om in 2030 waterpositief te zijn. De WUE wordt berekend door het aantal liters water dat wordt gebruikt voor bevochtiging en koeling te delen door de totale jaarlijkse hoeveelheid stroom (gemeten in kWh) die nodig is om de IT-apparatuur van onze datacenters te laten werken.

Microsoft gebruikt buitenlucht met directe verdampingskoeling in onze Boydton datacenters. Deze koelmethode gebruikt buitenlucht en geen water voor koeling wanneer de temperatuur lager is dan 29,4 graden Celsius, waardoor minder dan 15 procent van het jaar water voor koeling nodig is. Dit systeem is zeer efficiënt, gebruikt minder elektriciteit en een fractie van het water dat wordt gebruikt door andere op water gebaseerde koelsystemen, zoals koeltorens.

In 2021 hadden datacenters in Virginia een operationele WUE van 0,18 L/kWh. De nieuwe faciliteiten zijn ontworpen voor een WUE van 0,06 L/kWh.

Afvalvrij tegen 2030

Microsoft heeft als doel om tegen 2030 90 procent van het bedrijfsafval van datacenters te scheiden. Om dit doel te bereiken werken we nauw samen met onze afvalverwerkers om de afvalverwijderingsprogramma's in ons wereldwijde datacenterportfolio te optimaliseren. We hebben Zero Waste-certificaten behaald voor onze datacenterlocaties in San Antonio, Texas, Quincy, Washington, Boydton, Virginia en Dublin, Ierland.

In januari 2021 hebben we een Microsoft Circular Center geopend in ons datacenter in Boydton, dat is ontworpen om de levenscyclus van servers te verlengen door hergebruik en om een circulaire economie voor de Microsoft Cloud te ondersteunen. Het Boydton Circular Center kan tot 12.000 servers per maand verwerken voor hergebruik.

Wereldwijd hergebruiken de datacenters van Microsoft 78 procent van onze activa en componenten aan het einde van hun levensduur; de resterende 22 procent van de materialen wordt gerecycled. Daarnaast werkt Microsoft aan het verminderen van afval door nieuwe recyclingoplossingen te ontwikkelen voor gebruikte luchtfilters en glasvezelkabels.