Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Inheemse flora en fauna verzorgen rond onze datacenters in Australië

Bij Microsoft erkennen we onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het land waar onze faciliteiten zich bevinden. Om effectieve rentmeesters te zijn voor het land rondom onze datacenters in Australië, werken we samen met milieu- en duurzaamheidsadviesbureau Environmental Resources Management (ERM). Samen streven we ernaar om de habitat gezond te houden, zodat inheemse flora en fauna op dit land kunnen gedijen.

Samenwerken met de natuur om gezonde habitats te bevorderen

Ons eerste doel is te bepalen wat we kunnen doen om het land te promoten als leefgebied voor inheemse dieren. Om ons beheerplan te ontwikkelen beginnen we met luisteren naar het land, letterlijk. Ecologen van ERM zijn momenteel bezig met een 10 weken durende inventarisatie van de wilde dieren, waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsopnamen en infrarood camera's om vast te stellen welke dieren dit land momenteel hun thuis noemen. Nu de lente in volle gang is, zijn de dieren op hun actiefst als ze zich wagen aan paren en het vinden van nestplaatsen. Ecologen zijn ook op pad om de vegetatie in kaart te brengen; deze onderzoeken zullen helpen bij het beantwoorden van belangrijke vragen zoals: Welke dieren gebruiken die vegetatie als habitat? In welke delen van de vegetatie verblijven die dieren? Zijn er vogels die de vegetatie als trekpad gebruiken? Door de inheemse vegetatie in kaart te brengen, kunnen we bepalen waar nieuwe aanplant moet komen om corridors te creëren die dieren kunnen gebruiken als ze door het grotere netwerk van vegetatiepatronen in Sydney trekken.

Herstel van inheemse soorten in het land

De datacenters van Microsoft in Australië bevinden zich op semi-stedelijk struikgewas dat is aangetast door industrieel gebruik in het verleden. Als zodanig zal ons habitatherstel zich eerst richten op het verwijderen van onkruid en het plaatsen van hekken om invasieve roofdieren zoals wilde katten en vossen in bedwang te houden. Aangezien inheemse soorten op deze locaties voornamelijk boombewoners zijn, kunnen ze zich vrij door het bladerdak bewegen en worden ze niet gehinderd door deze hekken.

De veldinspecties en de inventarisatie van de wilde dieren zullen dienen als basislijn, een "voor" beeld dat we kunnen gebruiken om het effect van onze toekomstige inspanningen op het gebied van landbeheer te volgen. De ERM-ecologen zullen om de twee tot drie jaar soortgelijke inspecties ter plaatse uitvoeren om te zien of het aantal flora- en faunasoorten dat dit land gebruikt, toeneemt. Deze controles zullen ons helpen vast te stellen wat werkt en wat we anders moeten doen om een voor inheemse planten en dieren gastvrije habitat te creëren.

Bij Microsoft is zorg voor het milieu een kernwaarde. Samen met ERM werken we aan de inheemse flora en fauna in de bushland habitat rond onze datacenters in Australië.