Overslaan naar hoofdinhoud
Overslaan naar hoofdinhoud
Microsoft in uw gemeenschap

Overzicht datacenter Station Road

Microsoft bouwt twee datacentra aan Station Road in Seven Hills, Western Sydney.

Waarom datacentra nodig zijn

Datacentra leveren de fysieke infrastructuur voor de technologie waarvan we afhankelijk zijn op het werk en in ons privéleven. Telkens wanneer u een app op uw telefoon opent, deelneemt aan een virtuele klas of vergadering, foto's maakt en opslaat of online een spelletje speelt met uw vrienden, maakt u gebruik van een datacenter. Lokale bedrijven, de overheid, ziekenhuizen en scholen vertrouwen elke dag op datacenters om u goederen en diensten te leveren.

8 december 2023

Gebouw Een

De bouw van gebouw één is voltooid. De inrichting van het gebouw is aan de gang.

Gebouw Twee

De bouwwerkzaamheden aan Gebouw Twee zijn in juli begonnen. Het grondwerk en de funderingen zijn voltooid en de aandacht verschuift nu naar het optrekken van de hoofdstructuur van het gebouw. Om deze werkzaamheden te vergemakkelijken zijn een extra torenkraan en takels geïnstalleerd.

In de komende maanden wordt verder gebouwd aan de buitenkant van het gebouw en beginnen de werkzaamheden aan de gevel en de interne inrichting.

13 juli 2023

Station Road bouw update

Het project bereikt deze maand twee belangrijke mijlpalen voor de ontwikkeling van het datacenter aan Station Road.

Gebouw één gaat naar voltooiing

De externe bouw van het eerste datacentergebouw, inclusief de parkeerplaats, wandelpaden en landschapsarchitectuur rondom het gebied, vordert gestaag. De werkzaamheden zullen naar verwachting in de komende maanden worden afgerond.

De werkzaamheden aan gebouw twee beginnen

Een spannende mijlpaal in het project werd bereikt toen de hoofdaannemer, Taylor Construction (Taylor), begon met de bouw van het tweede gebouw voor Station Road.

Een groep mensen met helmen en felle vesten op een bouwplaats
Taylor en het Microsoft-team beginnen te werken aan gebouw twee. Credit: Taylor.

In eerste instantie ligt de nadruk van de werkzaamheden op hei- en graafwerkzaamheden. Er zijn trillingsmonitoren geplaatst op het terrein en bij de buren. Taylor blijft het geluid en de trillingen die tijdens deze activiteiten worden gegenereerd controleren, zodat ze binnen aanvaardbare en toegestane niveaus blijven.

Er is een onafhankelijk akoestisch adviesbureau ingeschakeld om een beoordeling uit te voeren. De conclusie was dat de trillingen ver onder de aanvaardbare niveaus liggen, zoals aangegeven in het geluids- en trillingsbeheerplan dat door de gemeenteraad van Blacktown is goedgekeurd.

Taylor zal contact blijven houden met de buren om trillingswerkzaamheden vroegtijdig aan te kondigen.

9 juni 2023

Gebouw Een

De hoofdaannemer FDC Construction (NSW) Pty Ltd (FDC) vordert momenteel met de bouw van het eerste van de twee datacentergebouwen op de locatie; de bouw zal naar schatting in juli 2023 voltooid zijn. De voltooiing van de bouw betekent niet dat het datacenter operationeel/beschikbaar is.

Nu de belangrijkste structurele werkzaamheden aan het gebouw zijn voltooid, richten de bouwvakkers zich op de interne opbouw en de landschapsarchitectuur rond het gebouw. Om ervoor te zorgen dat er parkeergelegenheid is bij de bouwplaats, mogen aannemers niet parkeren langs McCoy Street. Een verkeersregelaar ziet hier dagelijks op toe.

FDC blijft contact houden met de buren om storende werkzaamheden tijdig aan te kondigen en ervoor te zorgen dat het door de gemeenteraad van Blacktown goedgekeurde beheersplan voor geluid en trillingen wordt nageleefd.

Wij danken de gemeenschap voor hun geduld en begrip terwijl wij dit werk afmaken.

Gebouw Twee

De hoofdaannemer Taylor Construction Group Pty Ltd (Taylor) zal in juni 2023 beginnen met de werkzaamheden aan het tweede datacentergebouw. De bouw van het datacenter zal naar verwachting eind 2024 voltooid zijn. De voltooiing van de bouw betekent niet dat het datacenter operationeel/beschikbaar is.

Verkeersregelaars zullen dagelijks bij de ingang van het terrein aan Station Road worden gestationeerd om ervoor te zorgen dat de verkeersstroom in stand wordt gehouden en dat de openbare parkeerplaatsen in de buurt van het terrein toegankelijk blijven voor de plaatselijke bewoners en bedrijven.

Samen met FDC en Taylor zet Microsoft zich in om de Seven Hills-gemeenschap op de hoogte te houden.

In verbinding blijven

We houden de gemeenschap op de hoogte via onze Australië pagina in onze Microsoft in uw gemeenschap blog.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de bouw, kun je contact opnemen met Taylor Construction op 0458 273 000. Ga voor meer informatie over het project en de vergunningen naar de webpagina van Taylor Construction

Voor PR-gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met Microsoft Media Relations.

Neem voor vragen over de gemeenschap contact met ons op via SydDC@microsoft.com.