Gå til hovedindhold
Gå til hovedindholdet
Microsoft i dit lokalsamfund

Forståelse af energiforbrug og investeringer i bæredygtighed i de danske datacentre

I hver enkelt bygning på hver enkelt campus og datacenter er bæredygtighed en nøgleprioritet for Microsoft i alle projektets faser - fra valg af sted til design og konstruktion til drift og nedlukning. Microsofts datacentre, herunder vores faciliteter i Danmark, er centrale for vores bæredygtighedsmål.

Kulstof-negativ i 2030

For vores datacentre i denne region køber Microsoft vedvarende energi. Microsoft har indgået en aftale om køb af elektricitet med developer European Energy, en dansk udvikler af vedvarende energi, for det nu operationelle 27 MW-solprojekt Svinningegården, der ejes af Encavis. Når vores nye datacenter er taget i brug, planlægger vi at bruge en miljømærket blanding af vedvarende brændstof til at drive vores backupgeneratorer for at reducere kulstofemissionerne.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) er verdens største certificeringsprogram for grønne bygninger. LEED danner rammen for sunde, højeffektive, kulstofbesparende og omkostningsbesparende grønne bygninger med lavere CO2-emissioner. LEED-certificering er et globalt anerkendt symbol på bæredygtighed og lederskab. Nye Microsoft-datacentre er designet til at være LEED Gold-certificeret.

PUE (Power Usage Effectiveness) måler cloud-energieffektiviteten. Beregningen er det samlede strømforbrug divideret med it-strømforbruget. En lavere PUE er tegn på mere energieffektive datacentre, og en PUE på 1,0 er den bedste score. Selv om PUE-målinger ikke er tilgængelige, før datacentret er i drift, er luftkølede datacentre typisk designet til at køre med en effektivitet på 1,16.

Spildvarme

De nye danske datacentre vil bruge IT-servervarmen som primær varmekilde i de kolde vintermåneder.

Desuden vil Microsofts datacenter i Høje-Taastrup være klar til at opsamle den resterende spildvarme fra IT-servere fra dag ét og, hvor det er muligt, overføre den til fjernvarmenettet til brug i lokalsamfundet. Høje-Taastrup er et lovende tilfælde på grund af den tætte beliggenhed i forhold til kommunens fjernvarmeinfrastruktur, og det bliver et af de første datacentre på verdensplan, hvor Microsoft anvender denne nye form for genvinding af spildvarme.

Microsoft er desuden i dialog med de to andre kommuner, Køge og Roskilde, for at undersøge fremtidige muligheder for at genvinde og udnytte spildvarme fra datacentrene, hvor det er muligt, samt bredere bæredygtighedsinitiativer i kommunerne.

Vandpositiv inden 2030

Når de nye danske datacentre er taget i brug, vil de blive kølet med udeluft og uden vand hele året rundt. Datacentret vil bruge vand til befugtning om vinteren og vil bruge regnvand, når det er tilgængeligt.

Microsoft har designet de nye datacentre i Danmark med henblik på en vandforbrugseffektivitet på 0,01 L/kWh.

Nul affald inden 2030

Microsoft har et mål om at opnå 90 procent af omledning af driftsaffald fra datacentre inden 2030. For at nå dette mål arbejder vi tæt sammen med vores affaldstransportører om at optimere programmerne for affaldsafledning på tværs af vores globale datacenterportefølje. Derudover har Microsoft opnået tredjeparts validerede Zero Waste-certificeringer for fire datacentercampusser globalt, og vi planlægger for nul-affaldsdrift i Chile.

I 2020 åbnede vi med succes vores første Microsoft Circular Center i vores datacentre i Nordholland, som er designet til at forlænge serveres livscyklus gennem genbrug og støtte en cirkulær økonomi for Microsoft Cloud.

Vi åbner et Circular Center i Danmark, når der er genanvendelige aktiver til rådighed, hvilket typisk er 5-6 år efter, at datacenteret er taget i brug.

Globalt set genbruger Microsofts datacentre 78 procent af vores udtjente aktiver og komponenter; de resterende 22 procent af materialerne genbruges. Derudover udfører Microsoft forskning og udvikling for at reducere affaldet ved at finde nye genanvendelsesløsninger for brugte luftfiltre og fiberoptiske kabler.