Přejít na hlavní obsah
Přeskočit na hlavní obsah
Microsoft ve vaší komunitě

Podpora prosperujících komunit v Dublinu s ChangeX

ChangeX, platforma pro zapojení komunit, od roku 2015 s podporou společnosti Microsoft financovala více než 500 skupin v komunitách po celé Evropě a ve Spojených státech, které zahájily komunitní projekty s dopadem na životní prostředí, ekonomické a sociální otázky.

V březnu 2022 oznámila společnost ChangeX financování na podporu místních komunitních skupin, škol a organizací v Dublinu. Zájemci o financování měli 30 dní na sestavení týmu a vypracování akčního plánu, aby mohli získat finanční prostředky až do výše 5 000 eur. Prostřednictvím tohoto financování společnost Microsoft podpořila 43 místních skupin, aby zahájily komunitní projekty, které doposud využilo 1 150 příjemců.

Financování v roce 2022 navázalo na dopady dosažené v rámci dublinské komunitní výzvy 2021, která podpořila 23 místních skupin, aby zahájily komunitní projekty s více než 3 500 příjemci.

"Jsme... obzvláště spokojeni s naším trvalým úsilím o to, aby naše venkovní prostory byly přátelštější k opylovačům a zároveň více zaměřené na děti."
-Ronan Bennett, učitel

Otevřený sad

Sandy Hazelová a její manžel rozšířili svou zavedenou komunitní zahradu Flanagan's Fields o ovocné stromy a bobuloviny díky podpoře z programu Dublin Community Challenge.

"Chtěli jsme pěstovat více potravin, ale nákup ovocných stromů je drahý," řekla Sandy. "Když jsme se dozvěděli o tomto financování, bylo to perfektní, protože nám to umožnilo tento nápad realizovat."

Sandy uvedla, že přidání ovocných stromů a bobulovin do zahrady vzniklo jako nápad dát místním dětem možnost natrhat si vlastní ovoce i v městském prostředí. Nejdříve byla postavena "bobulová stěna" s jahodami, malinami a borůvkami, po níž rychle následovala řada ovocných stromů včetně šarlatových jabloní a hrušní.

Sandy se podařilo uspořádat pro členy místní komunity oslavu sklizně, na které si mohli sami natrhat a sníst jídlo ze zahrady.

Plán pro opylovače

Ronan Bennett, učitel na národní škole Powerstown Educate Together v Tyrrelstownu, využil finanční prostředky z programu Dublin Community Challenge k zahájení projektu Pollinator Plan Juniors, jehož cílem je založit ve škole zahradu s divokými květinami.

Finanční prostředky poskytly nové nářadí, značení a osivo pro zprovoznění zahrady s divokými květinami. Zahrada slouží dětem k praktickému celoškolnímu poznávání a společnému získávání dovedností a informací o správě, péči o životní prostředí a biologické rozmanitosti.

"Každé dítě v naší škole mělo z tohoto projektu nějaký prospěch," řekl Ronan. "Děti mají skutečný pocit vlastnictví zahrady a je to něco, na co jsme jako škola velmi hrdí."

Vzhledem k úspěchu první zahrady plánuje škola využít zbytek původních finančních prostředků na vytvoření druhé zahrady s divokými květinami na pozemku školy.

"Nemohli bychom být s dopadem tohoto projektu spokojenější a obzvláště nás těší náš trvalý závazek, že naše venkovní prostory budou přátelštější k opylovačům a zároveň více zaměřené na děti," řekl Ronan.

Cyklobus

Erin McGannová zahájila ve své obci díky financování z programu 2022 Dublin Community Challenge iniciativu Cycle Bus, která umožňuje dětem ze základních škol bezpečně dojíždět do školy na kole ve skupině s doprovodem. Program, který podporují rodiče, prarodiče, učitelé a dobrovolníci, poskytuje ekologický způsob budování komunity a posilování dovedností dětí.

"Cyklobus je skvělý způsob cesty do školy," řekla Erin. "Snižuje počet rodičů, kteří vozí své děti do školy autem, a navíc pomáhá našim dětem získat důvěru v jízdu na kole a zvyšuje jejich celkovou kondici a pohodu."

Erinin projekt North Bay Cycle Bus jezdí každý týden ve středu. Z finančních prostředků zakoupil lékárničky, kameru na přilbu, vesty s vysokou viditelností, klaksony a sadu světel na kolo pro každé dítě. Program má úspěch u dětí i v komunitě. Na první cyklojízdu se ke skupině připojil dublinský lord starosta a dublinská radnice v létě spolupracovala s Erin na opravě výmolů na trase cyklobusu.

"Naše malá komunita cyklistů vítá stále více nových členů, kteří se rozhodli nechat auto doma a aktivně se zapojit do cestování do školy," řekla Erin.

Kapesní les

Anna Nagleová a sdružení obyvatel Glasmore Parku ve Swords založili na svém sídlišti kapesní les díky finančním prostředkům z programu Dublin Community Challenge. Kapesní les je malá plocha hustě osázená původními stromy, keři a divokými květinami, jejímž cílem je vnést lesní ekosystém do centra měst.

Anna a místní sdružení obyvatel již několik let aktivně vysazovali stromy a květiny, když se dozvěděli o financování, které bylo k dispozici prostřednictvím společnosti Microsoft.

"V té době jsme chtěli do našeho sídla vnést více biodiverzity a zeleně," řekla Anna. "Chtěli jsme vysadit původní stromy, keře a divoké květiny na zelené ploše u vstupu do Glasmore Parku, abychom zavedli biodiverzitu a únik do divoké přírody nejen pro místní obyvatele, ale i pro lidi ve Swords obecně."

Finanční prostředky jim umožnily zakoupit různé stromy a keře včetně bříz, třešní a zimolezu. Mohli také zakoupit mulč a kůru, pytle s půdou a nářadí, jako jsou hrábě, lopaty a vidle.

Anna a obyvatelé věnovali Kapesní les dvěma skupinám: zemřelým obyvatelům jejich sídliště a pracovníkům v první linii, kteří podporovali jejich komunitu během pandemie COVID-19.

"Bylo opravdu vzrušující vidět, jak se naše komunita spojuje, aby vytvořila klidný prostor a uctila odkaz panství," řekla Anna.