Přejít na hlavní obsah
Přeskočit na hlavní obsah
Microsoft ve vaší komunitě

Často kladené otázky o datových centrech v Dánsku

Co je datové centrum a proč je potřebujeme?

Cloud je motor, který pohání náš každodenní život. Od práce na dálku až po online nakupování jsme stále více závislí na cloud computingu.  Stovky datových center Microsoftu po celém světě tuto činnost usnadňují a ukládají a spravují data pomocí sofistikovaných fyzických a logických bezpečnostních opatření, která řídí, kdo a co má přístup ke cloudu. Udělejte virtuální krok uvnitř datového centra a zjistěte, jak Microsoft Cloud funguje.

Proč plánujete vybudovat oblast datového centra v Dánsku?

Máme v úmyslu vybudovat škálovatelnou a odolnou infrastrukturu, která bude podporovat potřeby komerčních zákazníků v Dánsku, a v budoucnu budeme mít více informací o podrobnostech našeho regionu datových center. Přečtěte si další informace o globální infrastruktuře Microsoftu.

Tyto investice zvýší naši schopnost podporovat digitální transformaci našich zákazníků a přinesou výhody pobytu zákaznických dat v Dánsku do všech odvětví, včetně regulovaných odvětví, jako jsou finanční služby, zdravotnictví a veřejný sektor. Dnes Microsoft nabízí zákazníkům řadu inovativních regionálních cloudových služeb Microsoftu, které umožňují jejich firmám pohybovat se rychleji a dosahovat lepších výsledků. Nová oblast datového centra nabídne stejnou spolehlivost a výkon na podnikové úrovni v kombinaci s rezidencí zákaznických dat a sníženou latencí v Dánsku. To poskytuje našim zákazníkům důvěryhodné cloudové služby, které jim pomáhají plnit místní požadavky na dodržování předpisů a zásady.

Máte časovou osu, kdy začnete stavět?

V Roskilde zahájíme naše aktivity začátkem dubna.

Předpokládaná doba trvání:

  • Nastavení/povolení/zemní práce ~ 4 měsíce
  • Výstavba/Fitout/uvedení do provozu ~14,5 měsíce, následované předáním do provozu

U ostatních lokalit jsme v současné době v procesu územního plánování a povolování a odtud začínáme s podrobným plánováním. Až budeme mít další podrobnosti ke sdílení na časových osách, zveřejníme je zde, na tomto webu.

Jaký dopad bude mít nový region datového centra na místní ekonomiku?

Společnost Microsoft v prosinci 2020 oznámila nejvýznamnější investici ve 30leté historii společnosti v Dánsku, představila Dánsko jako místo pro svůj další udržitelný region datových center a komplexní závazek dovedností pro odhadovaných 200 000 Dánů do roku 2024. Oblast datových center, poháněná 100% obnovitelnou energií, poskytne dánským zákazníkům všech velikostí rychlejší přístup ke cloudu Microsoft, zabezpečení světové úrovně a možnost ukládat data v klidovém stavu v zemi.

Z našich zkušeností také vidíme, že infrastruktura místních datových center podporuje a stimuluje ekonomický rozvoj jak pro zákazníky, tak pro partnery, což umožňuje společnostem, vládám a regulovaným odvětvím realizovat výhody cloudu pro inovace a nové projekty a také posiluje technologický ekosystém, který tyto projekty podporuje.

Věnuje se microsoft využívání obnovitelné energie jako součásti svých operací?

Společnost Microsoft si uvědomuje naléhavou potřebu jednat v oblasti udržitelnosti a oznámila ambiciózní plány zaměřené na uhlík, vodu, ekosystémy a odpady.

  • Do roku 2030 bude Microsoft uhlíkově negativní a do roku 2050 odstraní z životního prostředí veškerý uhlík, který společnost emitovala buď přímo, nebo spotřebou elektrické energie od svého založení v roce 1975, včetně provozu našich datových center. Další informace.
  • Do roku 2025 přejdeme na 100% dodávky obnovitelné energie, což znamená, že budeme mít smlouvy o nákupu energie pro zelenou energii smluvně za 100% elektřiny emitující uhlík spotřebované všemi našimi datovými centry. Další informace.
  • Do roku 2030 chceme odstranit naši závislost na motorové naftě. Další informace.
  • Do roku 2030 bude Microsoft doplňovat více vody, než spotřebuje na globální bázi. Další informace.
  • Do roku 2030 je naším cílem dosáhnout nulového odpadu pro přímé operace, produkty a obaly společnosti Microsoft. Další informace.

Jak si stojí cloudové služby Microsoftu v oblasti energetické účinnosti s firmami, které provozují vlastní datová centra?

Cloudové služby Microsoftu nabízejí zákazníkům energeticky úspornou alternativu k provozování vlastních privátních datových center. Podle analýzy společnosti Microsoft ve spolupráci s WSP mohou být služby Microsoft Cloud až o 93 procent energeticky účinnější než tradiční podniková datová centra. Nadále se zaměřujeme na výzkum a vývoj v oblasti efektivity a obnovitelné energie a také zahájíme novou iniciativu kruhového cloudu založenou na datech s využitím internetu věcí (IoT), blockchainu a umělé inteligence (AI) k monitorování výkonu a zefektivnění opětovného použití, dalšího prodeje a recyklace aktiv datových center, včetně serverů. Další informace.

Visačky:
Dánsko