Přejít na hlavní obsah
Přeskočit na hlavní obsah
Microsoft ve vaší komunitě

Výsadba stromů pro obnovu povodí řeky Citarum

Řeka Citarum na západní Jávě v Indonésii hraje po generace zásadní roli na venkově, kde mimo jiné zajišťuje zavlažování rýžových polí a dodává energii ze tří vodních elektráren podél řeky. Bohužel byla řeka po desetiletí také zneužívána k likvidaci odpadu, což vedlo k tomu, že je jednou z nejvíce znečištěných řek na světě. Od roku 2011 indonéská vláda realizuje revitalizační projekt na 180 kilometrech délky řeky, jehož cílem je obnovit čistotu vody na kvalitu pitné vody.

Obnova řeky přesahuje její břehy a týká se celé oblasti odvodňované řekou - jejího povodí. Jedním z důležitých aspektů obnovy je výsadba stromů, které obnovují vykácené lesy. Lesy mimo jiné zlepšují zadržování vody, snižují povrchový odtok - včetně znečišťujících látek a odpadků - do řeky a zabraňují erozi. Indonéská nezisková nadace Trees4Trees spolupracuje s partnery, včetně indonéské vlády a společnosti Microsoft, a s podporou organizace One Tree Planted, na vysazení minimálně 10 milionů stromů v povodí do roku 2025.

Společnost Trees4Trees obvykle stráví v dané oblasti minimálně pět let, aby vysazené stromy zakořenily a poučila komunitu o přínosech obnovy. "Je to velký projekt převýchovy," řekl zakladatel Trees4Trees Mark Schmidt. "Indonésie je v oblasti lesnictví opravdu náročným místem; stromy se tam kácejí závratným tempem a my se snažíme přispět k jejich návratu." V roce 2022 vysadila organizace Trees4Trees 3 miliony stromů.

Projekt One Tree Planted spojuje komunitní organizace, jako je Trees4Trees, se sponzory, jako je Microsoft. "Jsme do značné míry partnerská organizace," řekl Nils Saha, projektový manažer pro městské lesy ve společnosti One Tree Planted. "Získáváme tyto projekty a zapojujeme místní partnery na základě priorit a potřeb vedoucí komunity."

Rozhovory s místní samosprávou a průzkumy na místě se správou nemovitostí GIIC a KIIC, kde jsou umístěna datová centra společnosti Microsoft, vedly k dohodě o výsadbě 22 800 stromů ve spolupráci se společnostmi Microsoft a One Tree Planted. Mnoho stromů v projektu GIIC jsou ovocné stromy, které bude moci komunita a zemědělci sklízet zdarma. Mezi 23 různými druhy původních ovocných stromů, které Trees4Trees vysadí, jsou avokádo, durian, švestka mango a chlebovník.

Dobrovolníci z pobočky společnosti Microsoft v Jakartě pomohli organizacím One Tree Planted a Trees4Trees vysadit 1 452 stromů, čímž pomohli zalesnit pobřežní zónu, zabránit erozi a zlepšit kvalitu vody pro 1 000 obyvatel místní komunity v okolí kampusu. Za účasti místních komunit, zemědělců a vlády stromy podpoří úsilí o vyčištění a zmírnění povodní v povodí řeky Citarum. Výsadbou nových stromů je podpořeno i další úsilí včetně rekultivace půdy a podpory agrolesnictví.

Ve většině případů vysílá Trees4Trees terénní koordinátory do komunit, aby navázali kontakt se zemědělci. V případě projektu GIIC pomohla toto spojení usnadnit existující aktivní skupina pro práci s lidmi. Akce pro zaměstnance a dobrovolníky společnosti Microsoft byly nadšené a hojně navštěvované. S podporou společnosti Microsoft bude Trees4Trees pokračovat ve svém lesnickém úsilí v městských oblastech v okolí Jakarty, aby zlepšila stav komunit a zavedla ekologickou výchovu.