Přejít na hlavní obsah
Přeskočit na hlavní obsah
Microsoft ve vaší komunitě

Partnerství s městem Quincy na otevření prvního průmyslového centra pro opětovné využívání vody ve Washingtonu

Společnost Microsoft je odhodlána být do roku 2030 pozitivní, což znamená, že společnost Microsoft doplní více vody, než spotřebuje globálně. Tohoto cíle bude dosaženo snížením spotřeby vody na megawatt energie spotřebované pro provoz a doplněním vody v oblastech s nedostatkem vody, kde společnost Microsoft působí.

Ve všech svých datových centrech používá Microsoft venkovní chlazení vzduchem v průměru devět měsíců v roce. Vnější teploty a vlhkost hrají klíčovou roli při určování, kdy je zapotřebí další chlazení. V případě potřeby používají datová centra adiabatický chladicí systém, který je vysoce účinný, spotřebovává méně elektřiny a spotřebovává až o 90 procent méně vody než jiné chladicí systémy na bázi vody. Vzhledem k tomu, že adiabatické chlazení funguje podobně jako "bažinaté chladiče" v obytných domech, musí být voda pitná, aby se zajistilo, že zaměstnanci dýchají zdravý vzduch.

Zlepšení opětovného využívání průmyslových odpadních vod

Quincy, město v suchém východním Washingtonu, je domovem datového centra Microsoftu. Město Quincy spotřebuje v typickém roce asi 2,2 miliardy galonů vody z podzemních vodonosných vrstev. To je množství vody, které obecně spotřebuje 30 000 lidí za rok, přestože populace je pouze 8 200. Větší objem spotřeby vody lze připsat průmyslovým partnerům se sídlem v Quincy.

S cílem podpořit co nejefektivnější využívání průmyslových vodních zdrojů v Quincy přispěla společnost Microsoft desítkami milionů dolarů na zařízení pro opětovné využití vody, které bylo slavnostně otevřeno 30. června 2021. Toto zařízení na úpravu vody, první svého druhu ve státě Washington, které vznikalo více než 10 let, bude zpracovávat chladicí vodu pro opětovné využití místními průmyslovými podniky, včetně datových center, a vytvoří tak uzavřený systém, takže odpadní voda nebude vypouštěna do životního prostředí a sníží se potřeba pitné vody ze studní potřebné pro chlazení datových center.

Vytváření měřitelného dopadu a pokračování v inovacích

Podle Boba Davise, projektového manažera strojírenské firmy Worley, která dohlížela na výstavbu projektu, ušetří společnost Quincy Water Reuse Utility (QWRU) odhadem 380 milionů galonů pitné vody ročně, což je dost pro 5 450 lidí. QWRU se skládá z 10 samostatných zpracovatelských zařízení, která filtrují sůl, kovy a minerály v komplexním procesu propojeném 35 mílemi potrubí. Správce města Quincy Pat Haley uvedl, že nakonec by město chtělo najít způsob, jak vyčistit a znovu využít odpadní vodu generovanou městskými zpracovateli potravin a 8 200 obyvateli Quincy. "To je cíl," řekl. "Neházej tuhle vodu do kanalizace."